Opløsningsmiddelafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler