Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Satser i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer