Narkotikaprækursorerloven

Satser i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Afgiftssatser mv.
Narkotikaprækursorerloven indeholder ingen satser.
Loven indeholder en bemyndigelsesbestemmelse til skatteministeren om at fastlægge de nærmere regler for at opfylde bestemmelserne på området.
     

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18