Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.6.3. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer 

(Der opkræves afgift af ansvarsforsikringer for køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselslovens regler (dog undtagen last- og varebiler, der med tilladelse efter lov om godskørsel anvendes til godskørsel for fremmed regning) samt for knallerter)

Afgiftssatser 2021 2022
Busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel med tilladelse efter lov om buskørsel 34,4 pct. af forsikringspræmien 34,4 pct. af forsikringspræmien
Knallerter samt trehjulede eldrevne motorcykler 230 kr./år 230 kr./år
Øvrige motorkøretøjer omfattet af loven 42,9 pct. af forsikringspræmien 42,9 pct. af forsikringspræmien

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18