Momsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser lov om merværdiafgift (momsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit D.A. Moms 

Afgiftssatser 2020 2021
Afgiftssats, moms (§ 33) 25 pct. af afgiftsgrundlaget 25 pct. af afgiftsgrundlaget
Registreringsgrænser (§ 48) Årlig omsætning:
Hovedregel: 50.000 kr.
Blindes salg: 170.000 kr.
Kunstneres salg af egne kunstværker: 300.000 kr.
EU-virksomheders fjernsalg her til landet: 280.000 kr.
Årlig omsætning:
Hovedregel: 50.000 kr.
Blindes salg: 170.000 kr.
Kunstneres salg af egne kunstværker: 300.000 kr.
EU-virksomheders fjernsalg her til landet: 280.000 kr.
Afgiftsfrihed for erhvervsmæssige forsendelser fra lande udenfor EU (§ 36) Værdi ikke over 80 kr. Værdi ikke over 80 kr.
Afgiftsfrihed for ikke-erhvervsmæssige forsendelser fra lande udenfor EU (§ 9 i momsbekendtgørelsen)  Værdi ikke over 360 kr. Værdi ikke over 360 kr.
Reguleringsforpligtelse for investeringsgoder (§ 43) Maskiner, inventar og andre driftsmidler:
Værdi over 100.000 kr ekskl. moms
Fast ejendom, herunder reparation og vedligeholdelse:
Værdi over 100.000 kr. ekskl. moms.

Ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder, herunder software og rettigheder, og hvor anskaffelses- eller fremstillingspris: Værdi over 100.000 kr. ekskl. moms.
Maskiner, inventar og andre driftsmidler:
Værdi over 100.000 kr ekskl. moms
Fast ejendom, herunder reparation og vedligeholdelse:
Værdi over 100.000 kr. ekskl. moms.

Ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder, herunder software og rettigheder, og hvor anskaffelses- eller fremstillingspris: Værdi over 100.000 kr. ekskl. moms.
Krav om digital betaling af beløb over beløbsgrænsen (§ 46, stk. 12) 8.000 kr. 8.000 kr.
Hovedregler for kredittider (§ 57) For virksomheder, hvis årlige omsætning overstiger 50 mio. kr., er afgiftsperioden kalendermåneden. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. F.eks. skal angivelse og betaling for januar ske senest den 25. februar. Angivelse og betaling for juni skal dog først ske senest den 17. august.

For virksomheder, hvis årlige omsætning overstiger 5 mio. kr., men højst udgør 50 mio. kr., er afgiftsperioden kvartalet. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. F.eks. skal angivelse og betaling for 1. kvartal ske senest den 1. juni.

For virksomheder, hvis årlige omsætning ikke overstiger 5 mio. kr. er afgiftsperioderne første og anden halvdel af kalenderåret. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb, dvs. pr. 1. marts og 1. september.

Efter momslovens § 54 er det fastsat i §§ 97 og 98 i momsbekendtgørelsen (nr. 808 af 30. juni 2015), at leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande som udgangspunkt skal angives for hver måned, men kvartalet kan anvendes som periode under visse omstændigheder. Uanset længden af angivelsesperioden skal leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande angives senest den 25. efter angivelsesperiodens udløb.
For virksomheder, hvis årlige omsætning overstiger 50 mio. kr., er afgiftsperioden kalendermåneden. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. F.eks. skal angivelse og betaling for januar ske senest den 25. februar. Angivelse og betaling for juni skal dog først ske senest den 17. august.

For virksomheder, hvis årlige omsætning overstiger 5 mio. kr., men højst udgør 50 mio. kr., er afgiftsperioden kvartalet. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. F.eks. skal angivelse og betaling for 1. kvartal ske senest den 1. juni.

For virksomheder, hvis årlige omsætning ikke overstiger 5 mio. kr. er afgiftsperioderne første og anden halvdel af kalenderåret. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb, dvs. pr. 1. marts og 1. september.

Efter momslovens § 54 er det fastsat i §§ 97 og 98 i momsbekendtgørelsen (nr. 808 af 30. juni 2015), at leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande som udgangspunkt skal angives for hver måned, men kvartalet kan anvendes som periode under visse omstændigheder. Uanset længden af angivelsesperioden skal leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande angives senest den 25. efter angivelsesperiodens udløb
Sikkkerhedsstillelse De almindelige regler for sikkerhedsstillelse for moms følger af § 11 i opkrævningsloven og § 5 i opkrævningsbekendtgørelsen (nr. 731 af 21. juni 2013). I momslovens § 62 a er endvidere særregler, hvorefter virksomheder fra andre EU-lande, Grønland, Færøerne, Island og Norge, der ikke er etableret i Danmark, og som anmeldes til momsregistrering i Danmark, kan pålægges at stille sikkerhed for dansk moms. De almindelige regler for sikkerhedsstillelse for moms følger af § 11 i opkrævningsloven og § 5 i opkrævningsbekendtgørelsen (nr. 731 af 21. juni 2013). I momslovens § 62 a er endvidere særregler, hvorefter virksomheder fra andre EU-lande, Grønland, Færøerne, Island og Norge, der ikke er etableret i Danmark, og som anmeldes til momsregistrering i Danmark, kan pålægges at stille sikkerhed for dansk moms.
Minimumsbeløb for godtgørelse af afgift til diplomater mv. (§ 45, stk. 9) (Reguleres efter PSL § 20) 1.700 kr.  1.700 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18