Ligedeling af børne- og ungeydelsen fra 2022

Reglerne for ligedeling af børne- og ungeydelsen

Folketinget har vedtaget lovforslag om ligedeling af børne- og ungeydelsen.

Fra og med 1. januar 2022 deles børne- og ungeydelsen som udgangspunkt lige mellem barnets forældre. Der vil dog ikke ske ligedeling i alle tilfælde. Hovedreglerne for ligedeling fremgår nedenfor. En mere udførlig beskrivelse af reglerne kan findes i lovforslag L 31 (2020-21).

Du bor sammen med barnets anden forælder

Hovedreglen er, at der i alle tilfælde sker ligedeling. Dette gælder uanset om du er gift eller ugift samlevende med barnets anden forælder.

Du bor ikke sammen med barnets anden forælder

Om børne- og ungeydelsen skal deles afhænger af en række omstændigheder.

Hvis I ikke er bopælsregistreret på samme bopælsadresse i CPR i hele perioden fra og med den 19. oktober 2021 til og med den 21. november 2021, er hovedreglen, at den forælder, der i forvejen modtager ydelsen, fortsætter med at modtage hele ydelsen. Dette fraviges, hvis

  • forældrene aftaler, at ydelsen skal ligedeles.
  • den anden forælder med en samværsafgørelse eller forlig kan dokumentere, at barnet bor 9 ud af 14 dage hos denne.
  • berettigelsen til ydelsen mistes, fx ved udrejse af landet.

Ophører samlivet efter den 19. oktober 2021, vil ydelsen som hovedregel blive ligedelt. Dette fraviges, hvis

  • forældrene aftaler, at den ene forælder skal modtage hele ydelsen.
  • den ene forælder ved en samværsafgørelse eller et forlig kan dokumentere, at barnet bor 9 ud af 14 dage hos denne.

Indkomstaftrapning

Fra og med 1. januar 2022 sker der alene indkomstaftrapning ud fra modtagerens egen indkomst. Hvis du er gift betyder det, at din ægtefælles indkomst ikke længere vil have indflydelse på den børne- og ungeydelse, som du modtager.

Ligedeling af den supplerende grønne check

Fra og med den 1. januar 2022 vil den supplerende grønne check for børn som udgangspunkt også blive ligedelt, da reglerne herom følger udbetalingsreglerne for børne- og ungeydelse.