Kulbrinteskatteloven

Satser i lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Satser mv. 2022 2023
Kapital- og stemmeandel der skal ejes for at blive omfattet af armslængde-afregning
(§ 6 A, stk. 2)
50 pct. 50 pct.
Indkomstskat ved tilknyttet virksomhed for personer, der ikke er skattepligtige til Danmark efter skattelovgivningens almindelige regler
(§ 21, stk. 1)
22,0 pct. 22,0 pct.
Indkomstskat ved kulbrinteindvinding for personer
- selskabsskat og tillægsselskabsskat
- kulbrinteskat
(§ 21, stk. 3)
25 pct.
52 pct.
 
25 pct.
52 pct.
 
Bruttoskat af indkomst ved kulbrinteindvinding for personer der ikke er skattepligtige til Danmark, og som er ansat af arbejdsgivere uden hjemting her i landet.
(§ 21, stk. 2)
30 pct.
 
30 pct.
 
Kulbrinteskattesats
(§ 20 B, stk. 3)
52 pct. 52 pct.
Kulbrintefradrag
(§ 20 C, stk. 1 og 2)
5 pct. 5 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18