Kulbrinteopkrævningsloven

Satser i lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding