Kulbrinteopkrævningsloven

Satser i lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Satser mv. 2020 2021
Tillæg ved for lille 1. ratebetaling
(§ 4 stk. 2)
2 pct. 2 pct.
Godtgørelse ved for stor 1. ratebetaling
(§ 4 stk. 2)
2 pct. 2 pct.
Tillæg til basisrenten efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 ved for sen indbetaling
(§ 4, stk. 4)
0,4 pct. 0,4 pct.
Forrentning ved efterbetaling eller tilbagebetaling
(§ 6 stk. 1)
Diskontoen
+ 2 pct.
Diskontoen
+ 2 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18