Kredittider for skatter og afgifter

Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter

Nedenfor er vist afgiftsperioder, betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for betaling af skatter og afgifter.

Bestemmelserne om betalingsfrister og kredittider fremgår af Opkrævningsloven.

Kredittider for betaling af skatter og afgifter
  Afgiftsperiode Betalingsfrist Gns. kredittid
  Dage Dage Dage
Punktafgifter      
- med normal kredittid      
Energiafgifter 1) 30 15 30
Miljøafgifter 2) 30 15 30
Forbrugsafgifter 3) 30 15 30
Øvrige 4) 30 15 30
Miljøafgifter med længere kredittid 5) 90 15 60
Registreringsafgift 30 15 30
Ledningsført vand      
Momspligtig omsætning under 5 mio. kr. (kalenderår) 180 15 105
Momspligtig omsætning fra 5 til 50 mio. kr. (kvartal) 90 15 60
Momspligtig omsætning over 50 mio. kr. (måned) 30 15 30
Ikke momsregistreret virksomhed 90 15 60
Moms      
Små virksomheder, momspligtige leverancer under 5 mio. kr., positivt afgiftstilsvar 180 61 151
Små virksomheder, momspligtige leverancer under 5 mio. kr., negativt afgiftstilsvar 180 21 111
Mellemstore virksomheder, momspligtige leverancer fra 5 - 50 mio. kr., positivt afgiftstilsvar 6) 90 61 105
Mellemstore virksomheder, momspligtige leverancer fra 5 - 50 mio. kr., negativt afgiftstilsvar 90 21 66
Store virksomheder, momspligtige leverancer over 50 mio. kr., positivt afgiftstilsvar 7) 30 25 40
Store virksomheder, momspligtige leverancer over 50 mio. kr., negativt afgiftstilsvar 30 21 36
Lønsumsafgift      
Lønsumsafgift, finansielle virksomheder 30 15 30
Lønsumsafgift, andre 90 15 60
A-skat      
Stat, regioner, kommuner og halvoffentlige virksomheder 30 0 0
Mindre private virksomheder 30 10 11
Store private virksomheder 9) 30 0 0
Arbejdsmarkedsbidrag      
Stat, regioner, kommuner og halvoffentlige virksomheder 30 0 0
Mindre private virksomheder 30 10 11
Store private virksomheder 9) 30 0 0
Pensionsinstitutter (inkl. ATP) 10) 360 -120 39
Stat, regioner, kommuner og halvoffentlige virksomheder 30 0 0
Mindre private virksomheder 30 10 11
Store private virksomheder 9) 30 0 01) Omfatter afgifter af kul, el, naturgas, olie og benzin
2) Omfatter afgifter af CO2, svovl, emballage, klorerede opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler, batterier, pvc, vækstfremmere og CFC
3) Omfatter spiritus, vin, øl, tobak, chokolade, is, mineralvand samt forskellige forbrugsafgifter. For cigaretter og røgtobak betales afgiften ved køb af stempelmærker. Cerutter har almindelig afregningsfrist
4) Omfatter told, afgifter af ansvarsforsikring, kasino, lystfartøjsforsikringer, registreringsafgift, spilleautomater samt passagerafgift
5) Omfatter afgifter af spildevand, affald og råstoffer
6) Momsafregning for 2. kvartal skal først angives 17. august
7) Momsafregning for juni måned skal først angives 17. august
8) Vedrørende december måned dog 17 dage
9) Store private virksomheder omfatter virksomheder med angivelse af arbejdsmarkedsbidrag plus særlig pensionsopsparing eller A-skat, der på årsbasis overstiger henholdsvis 250.000 kr. og 1 mio. kr.
10) Pensionsinstitutterne skal indbetale hele årets forventede arbejdsmarkedsbidrag 1. september