Konkursskatteloven

Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2020 2021
Fradrag i konkursindkomst, selskaber
(§ 3, stk. 2)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Fradrag i konkursindkomst, personer
(§ 11, stk. 5)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Fradrag i konkursindkomst, insolvente dødsboer
(§ 13 E, stk. 5)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Beløbsgrænse for skønnet konkursindkomst, der medfører skattepligt
(§ 14)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.

 

Skattesatser mv. 2020 2021
Skattesatsen for konkursindkomst
- for selskaber
- for fysiske personer (§ 11, stk. 5)
- for insolvente dødsboer (§ 13 E, stk. 5)

22 pct.
45 pct.
45 pct.

22 pct.
45 pct.
45 pct.
Andel af aktieindkomst der medregnes til konkursindkomst
(§ 11, stk. 2)
70 pct. 70 pct.
Andel af negativ aktieindkomst der medtages i konkursindkomsten, men som ikke kan fradrages hos skyldneren
(§ 12 A, stk. 3)
70 pct. 70 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18