Kompensationsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Satser og beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2022 2023
Skattefri kompensation til alle fyldt 18: 
 - Ikke-pensionister
 - Pensionister
(§ 1, stk. 1)
-


263 kr.
875 kr.875 kr.
Supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år: 
 - Ikke-pensionister
 - Pensionister 
(*Beløbene fordobles, hvis hele børne- og ungeydelsen udbetales til én modtager)
(§ 1, stk. 2, og § 5)
-

90 kr.*

110 kr.*


120 kr.*

120 kr.*
Maks. supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år: 
- Ikke-pensionister
- Pensionister 
(*Beløbene fordobles, hvis hele børne- og ungeydelsen udbetales til én modtager)
(§ 1, stk. 2, og § 5)
-

 180 kr.*
220 kr.*


240 kr.*

240 kr.*

Tillæg til skattefri kompensation til alle fyldt 18 år med lave indkomster
- Ikke-pensionister
- Pensionister 
(§ 1, stk. 4)

-

 140 kr.
280 kr.


 -
280 kr.
Bundfradrag for aftrapning af den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
362.800 kr. 429.200 kr. 441.900 kr.
Tillæg til bundfradrag ved aftrapning af den supplerende kompensation: 
- Ikke-pensionister
- Pensionister
(§ 2, stk. 2)
-  
3.507 kr.
11.667 kr.

 -
11.667 kr.
Indkomstgrænse for tillæg til skattefri kompensation
(§ 2, stk. 3)
212.000 kr. 250.800 kr. 258.300 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

 

Satser mv. 2022 2023
Aftrapningsprocent for den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
7,5 pct. 7,5 pct.
Aftrapningsprocent for den supplerende skattefri kompensation
(§ 2, stk. 2)
7,5 pct. 7,5 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18