Kompensationsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Loven inkl. bekendgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2021 2022
Skattefri kompensation til alle fyldt 18: 
 - Ikke-pensionister
 - Pensionister
(§ 1, stk. 1)
Reguleres ikke


525 kr.
875 kr.


525 kr.

875 kr.
Supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år: 
 - Ikke-pensionister
 - Pensionister 
(*Beløbene fordobles, hvis hele børne- og ungeydelsen udbetales til én modtager)
(§ 1, stk. 2, og § 5)
Reguleres ikke

120 kr.

200 kr.


60 kr.*

100 kr.*
Maks. supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år: 
- Ikke-pensionister
- Pensionister 
(*Beløbene fordobles, hvis hele børne- og ungeydelsen udbetales til én modtager)
(§ 1, stk. 2, og § 5)
Reguleres ikke

 240 kr.
400 kr.


120 kr.*

200 kr.*
Tillæg til skattefri kompensation til alle fyldt 18 år med lave indkomster
(§ 1, stk. 4)
Reguleres ikke 280 kr. 280 kr.
Bundfradrag for aftrapning af den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 362.800 kr.
424.200 kr. 429.200 kr.
Tillæg til bundfradrag ved aftrapning af den supplerende kompensation: 
- Ikke-pensionister
- Pensionister
(§ 2, stk. 2)
Reguleres ikke  
7.000 kr.
11.667 kr.

7.000 kr.
11.667 kr.
Indkomstgrænse for tillæg til skattefri kompensation
(§ 2, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 212.000 kr.
247.900 kr. 250.800 kr.

 

Satser mv. 2021 2022
Aftrapningsprocent for den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
7,5 pct. 7,5 pct.
Aftrapningsprocent for den supplerende skattefri kompensation
(§ 2, stk. 2)
7,5 pct. 7,5 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18