Kompensationsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Loven inkl. bekendgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2019 2020
Skattefri kompensation til alle fyldt 18 (§ 1, stk. 1)

Ikke-pensionister:
Pensionister:

Reguleres ikke
 

525 kr.

900 kr.


525 kr.

875 kr.
Supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år (§ 1, stk. 2).

Ikke-pensionister:
Pensionister: 


Reguleres ikke
 
 

120 kr.
210 kr.
 
  

120 kr.
200 kr.
Maks. supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år (§ 1, stk. 2).

Ikke-pensionister:
Pensionister: 


Reguleres ikke
 
 

 240 kr.
420 kr.

  

240 kr.
400 kr.
Tillæg til skattefri kompensation til alle fyldt 18 år med lave indkomster
(§ 1, stk. 4)
Reguleres ikke 280 kr. 280 kr.
Bundfradrag for aftrapning af den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 362.800 kr.
405.700 kr. 414.700 kr.
Tillæg til bundfradrag ved aftrapning af den supplerende kompensation (§ 2, stk. 2)

Ikke-pensionister:
Pensionister:


Reguleres ikke

 

  7.000 kr.
12.000 kr.7.000 kr.
11.667 kr.
Indkomstgrænse for tillæg til skattefri kompensation
(§ 2, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 212.000 kr.
237.100 kr. 242.400 kr.

 

Satser mv. 2019 2020
Aftrapningsprocent for den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
7,5 pct. 7,5 pct.
Aftrapningsprocent for den supplerende skattefri kompensation
(§ 2, stk. 2)
7,5 pct. 7,5 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18