Kommunal ejendomsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om kommunal ejendomsskat

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

 

Beløbsgrænser 2022 2023
Bundgrænse for beregning af dækningsafgift af den afgiftspligtige forskelsværdi for visse ejendomme
(§ 23 A, stk. 2)
50.000 kr. 50.000 kr.
Mindstebeløb for opkrævning
(§ 27, stk. 1)
200 kr. 200 kr.

 

Skattesatser mv. 2022 2023
Reguleringsprocent for den afgiftspligtige grundværdi
- ejerboliger
- øvrige ejendomme
(§ 1, stk. 3)
Se også oversigt over reguleringsprocenter siden 2003 
2,8 pct.
4,4 pct.
2,8 pct.
2,8 pct.
Tillæg til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag ved opgørelsen af reguleringsprocenten for den afgiftspligtige grundværdi
(§ 1, stk. 3)
3 pct. 3 pct.
Maksimal reguleringsprocent for den afgiftspligtige grundværdi
(§ 1, stk. 3)
7 pct. 7 pct.
Kommunal grundskyldspromille
(§ 2)
Kommuneskatteprocenter
Mindstesats for grundskyldspromillen
(§ 2, stk. 1)
16 promille 16 promille
Maksimumssats for grundskyldspromillen
(§ 2, stk. 1)
34 promille 34 promille
Reduktion af grundskyldspromillen for landbrug, gartneri, frugtplantage og skovbrug
(§ 2, stk. 1)
14,8 promille 14,8 promille
Maksimal grundskyldspromille for landbrug, gartneri, frugtplantage og skovbrug
(§ 2, stk. 2)
7,2 promille 7,2 promille
Forrentning af ydet henstand med betaling af grundskyld for landbrug, gartneri, frugtplantage og skovbrug i visse byudviklingsområder
(§ 6 A, stk. 3)
6 pct. p.a. 6 pct. p.a.
Dækningsafgift af grundværdien udgør 50 pct. af kommunens grundskyldspromille, dog maksimalt
(§ 23, st. 1)
15 promille 15 promille
Dækningsafgift af forskelsværdien kan maksimalt fastsættes til
(§ 23, stk. 1)
8,75 promille 8,75 promille
Maksimal promille for dækningsafgift af forskelsværdien for kontorbygninger, hoteller, fabrikker, værksteder o.lign.
(§ 23 A, stk. 2)
10 promille 10 promille