Køretøjsregistreringsloven

Betaling for nummerplader og registrering mv.

Lov om registrering af køretøjer

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.5 Registrering af køretøjer

Se også SKATs hjemmeside om Nummerplader

Priser 2022 2023
Nummerplader - Basisbeløb:  
Pr. sæt
Enkeltvis
Tredje nummerplade til anvendelse ved transport af gods
1.180 kr.
590 kr.
110 kr.
1.180 kr.
590 kr.
110 kr.
Nummerplader - Supplerende beløb:  
Prøveskilte - pr. sæt (betales årligt forud)
Prøveskilt - enkelt (betales årligt forud)
1.150 kr.
190 kr.
1.150 kr.
190 kr.
Ønskenummerplader
Historiske nummerplader - pr. sæt
Historisk nummerplade - enkelt
8.000 kr.
1.300 kr.
650 kr.
8.000 kr.
1.300 kr.
650 kr.
Prøvemærker:  
For benyttelse af prøvemærker til biler og motorcykler, pr. påbegyndt døgn 100 kr. 100 kr.
Registreringsattest:  
For udstedelse af en registreringsattest eller en supplerende attest 100 kr. 100 kr.
Omregistrering:  
For registrering af ny ejer eller bruger af et køretøj, der sker uden afmelding af køretøjet.
Der skal ikke ske betaling, hvis et køretøj omregistreres til en person med handicap, der opfylder betingelserne for at få støtte til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service
(§ 11, stk. 2)
380 kr. 380 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf. 72 22 15 15.