Isafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af konsum-is

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.2.2. Konsum-is 

Afgiftssatser 2022 2023
Konsum-is og konsumis-miks 6,98 kr./l.
når varens indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 ml

5,58 kr./l.
når varens indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g pr. 100 ml
6,98 kr./l.
når varens indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 ml

5,58 kr./l.
når varens indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g pr. 100 ml

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18.