Investorfradragsloven

Satser og beløbsgrænser i Investorfradragsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2019 2020
Maksimalt grundlag for investorfradrag (§ 7, stk. 2)
- ved direkte erhvervelse af aktier
- ved indirekte erhvervelse af aktier

Reguleres ikke
Reguleres ikke

400.000 kr.
125.000 kr.

400.000 kr.
125.000 kr.

 

Satser mv. 2019 2020
Krav vedrørende målselskab, vækstfase: Minimum andel kapitalindkus i forhold til gns. årsomsætning 5 foregående år.
(§ 3, stk. 2)
50 pct.  50 pct. 
 Minimum direkte eller indirekte ejerskabsandel af datterselskab, hvor investorfradraget frafalder, hvis datterselskabet har været aktivt på markedet i mindst 7 år.
(§ 3, stk. 4)
25 pct.  25 pct. 
Investorfradrag
(§ 7, stk. 1) 
59. pct  59 pct. 
Tillæg ved genbeskatning
(§8, stk. 1) 
3 pct. 3 pct.
Nedre grænse for afståelsessum med tillæg af modtagne udbytter for genbeskatning ved afståelse af aktier seneste 3 år efter erhvervelsen.
(§ 9, stk. 4) 
50 pct. 50 pct.
Minimum andel af hvert kapitalindskud, som skal være investeret i målselskaber efter 1 år ved en åben fond eller efter at fondens tegningsperiode er udløbet ved en lukket fond.
(§154 b, stk. 1) 
70 pct. 70 pct.
Maksimale andel af fondens indskudte kapital, som må placeres i ét målselskab.
(§ 154 b, stk. 2)
15 pct. 15 pct.
Minimum andel af indskudt kapital i fond, som skal være investeret i minimum fire andre målselskaber, før der geninvesteres i et målselskab.
(§ 154 b, stk. 2)
30 pct. 30 pct.
Maksimal andel som kan placeres i aktiver, som ikke er investorfradragsberretigede, efter 1 år fra indskuddet i investerfradragsfonden er modtaget ved en åben fond eller 1 år fra tegningsperiodens udløb ved en lukket fond.
(§ 154 b, stk. 3)
30 pct. 30 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18