Husdyrbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Satser mv. 2022 2023
Skattestyrelsens satser i henhold til § 2, stk. 1
Link til:
Vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret for 2022 og for 2023 
Vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret for 2021 og for 2022
   
Skatterådets satser i henhold til § 2, stk. 3
Link til: Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv. 2021 og 2022 
   
Maks. nedskrivning af den skattepligtige værdi af husdyrbesætninger
(§ 2, stk. 4)
15 pct. 15 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18