Husdyrbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Satser mv. 2020 2021
Skattestyrelsens satser i henhold til § 2, stk. 1
Link til:
Vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret  2020 og for 2021
Vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2019 og vejledende fremstillingspriser for hjorte for 2020
   
Skatterådets satser i henhold til § 2, stk. 3
Link til: Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv. 2019 og 2020 
   
Maks. nedskrivning af den skattepligtige værdi af husdyrbesætninger
(§ 2, stk. 4)
15 pct. 15 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18