Grundskyldslåneloven

Satser og beløbsgrænser i lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Lov om lån til betaling af grundskyld m.v. ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet ressortomlagt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Skatteministeriet.

Rentesatser mv. 2020 2021
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter
(§ 3, stk. 1)
Link til meddelelser om rentesatsen for 2020 og 2021.
0,69 pct. 0,47 pct.
Nedslag i renter, der er påløbet lånet efter 1. januar 2011
(§ 5, stk. 3)
25 pct. 25 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf. 72 22 18 18