Fremskyndet tilbagebetalingsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Beløbsgrænser   2022 2023
Mindste årlige afgiftsbeløb for virksomheder der kan omfattes af månedsvis fremskyndet tilbagebetaling
(§ 2, stk.2)
Reguleres ikke 30.000 kr. 30.000 kr.
Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under
(§ 2, stk. 3)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18.