Forbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om forskellige forbrugsafgifter

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juriske vejledning afsnit E.A.5. Forbrugsafgifter 

Afgiftssatser 2021 2022
Glødelamper mv.1) Kr. pr. stk.
Almindelige glødelamper2)

 

2,60 2,60
Små glødelamper3) 2,60 2,60
Autopærer 3,22 3,22
Damplamper, herunder lysstofrør 8,79 8,79
Kaffe og te Kr. pr. kg. 
Rå kaffe 6,39 6,39
Brændt kaffe 7,67 7,67
Kaffeekstrakter 16,61 16,61
Cigaretpapir, skrå og snus Kr. pr. stk.
Cigaretpapir 0,05 0,05
  Kr. pr. kg.
Kardusskrå og snus 113,00 126,93
Anden røgfri tobak

 

410,76 461,37
Nikotinholdige væsker4) Kr. pr. ml.
Nikotinholdige væsker med et indhold af nikotin, der udgør 12 mg nikotin eller derunder pr. milliliter - 1,5
Nikotinholdige væsker med et indhold af nikotin, der er højere end 12 mg nikotin pr. milliliter - 2,5

1) Ensoklede lavenergipærer og sikringer til højspændingsanlæg er ikke omfattet af afgiftsloven og dermed afgiftsfri.
2) Glødelamper med en bredde på over 19 mm eller en længde på over 35 mm, dog bortset fra autopærer.
3) Glødelamper med en bredde på eller under 19 mm eller en længde på eller under 35 mm, dog bortset fra autopærer.
4) Afgiften træder i kraft den 1 juli 2022, jf. lov nr. 1182 af 8. juni 2021. 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18