Etableringskontoloven

Satser og beløbsgrænser i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Loven inkl. bekendtgøreser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Beløbsgrænser 2021 2022
Minimumsindskud
(§ 3, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.
Andel af lønindtægten, der altid kan indskydes
(§ 3, stk. 1)
Reguleres ikke 250.000 kr. 250.000 kr.
Mindste anskaffelsessum for formuegoder ved etablering
(§ 5, stk. 2 og stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 80.000 kr.

93.600 kr.

94.700 kr.

 

Satser mv. 2021 2022
Andel af lønindtægten der kan indskydes
(§ 3, stk. 1)
60 pct. 60 pct.
Ejerandele for anvendelse af etableringskontomidler til erhvervelse af aktier eller anparter
- min. aktier eller anparter i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
- maks. andel i selskabet vedr. besiddelse af kontanter mv.
(§ 7, stk. 2)

25 pct.
50 pct.
50 pct.
 

25 pct.
50 pct.
50 pct.
 
Beløb hævet til anskaffelse af et aktiv anses at dække en forlods afskrivning på aktivet på:
- midler indskudt på etableringskonto i 2010 eller senere
- midler indskudt på etableringskonto i 2002-2009
- midler indskudt på etableringskonto i 1999-2001
- midler indskudt på etableringskonto i 1998 eller før
- midler indskudt på iværksætterkonto
(§ 7, stk. 5)


50 pct.
58 pct.
68 pct.
100 pct.
100 pct.
 


50 pct.
58 pct.
68 pct.
100 pct.
100 pct.
 
Beløb hævet til dækning af visse driftsudgifter mv. anses at dække en andel på:
- midler indskudt på etableringskonto i 2002 eller senere
- midler indskudt på etableringskonto i 1999-2001
- midler indskudt på etableringskonto i 1998 eller før
- midler indskudt på iværksætterkonto
(§ 7, stk. 9)


55 pct.
65 pct.
100 pct.
100 pct.
 


55 pct.
65 pct.
100 pct.
100 pct.
 
Beløb hævet til til erhvervelse af aktier eller anparter medregnes over en 10 årig periode med følgende lige store andele:
- midler indskudt på etableringskonto i 2002 eller senere
- midler indskudt på etableringskonto i 1999-2001
- midler indskudt på etableringskonto i 1998 eller før
- midler indskudt på iværksætterkonto
(§ 7, stk. 10)


5 pct./år
5,5 pct./år
8 pct./år
10 pct./år
 


5 pct./år
5,5 pct./år
8 pct./år
10 pct./år
 
Tillæg ved efterbeskatning af ikke-benyttede indskud. Årligt tillæg for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvor indskuddet er fradraget, til efterbeskatningsåret.
Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget 5 pct.
(§§ 9, stk. 1, 11, stk. 1, og 11 A, stk. 1)
3 pct.
 
 
3 pct.
 
 
Afgift af iværksætterindskud, der ikke anvendes inden tidsfristen
- midler indskudt i 2010 eller senere
- midler indskudt i 2009 eller tidligere
(§§ 9, 10 og 11)

52,5 pct.
60 pct.
 

52,5 pct.
60 pct.
 

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18