Elafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af elektricitet

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.3. Elektricitet 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser Grundbeløb i
2015-niveau
2020 2021
Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet (§ 6)1 øre/kWh 15,3 21,0 0,8
Anden elektricitet (§ 6)2 øre/kWh 85,9 89,2 90,0
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af overskudsvarme (§ 11, stk.9)3 kr./GJ 50,0 52,1 -
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 11 f, stk. 1)4 kr./GJ 58,9 61,3 2,2
øre/kWh 21,2 22,1 0,8

1) Pr. 1 januar 2021 nedsættes elvarmeafgiften til 0,8 øre/kWh og indekseres ikke længere. Grundbeløb i 2015-niveau på 15,3 øre/kWh vedrører derfor kun satsen i 2020.
2) 4,6 øre/kWh heraf indekseres ikke.
3) § 11, stk. 9 ophæves pr. 1. januar 2021 med lov nr. 2225 af 29. december 2020 § 1 stk. 13.
4) Pr. 1 januar 2021 nedsættes grænsen for tilbagebetaling til 2,2 kr./GJ og 0,8 øre/kWh og indekseres ikke længere. Grundbeløb i 2015-niveau vedrører derfor kun satserne i 2020.

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv. har ikke adgang til tilbagebetaling af elafgift.

Momsregistrerede virksomheder (inkl. advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv.) kan få delvis tilbagebetaling for den del af forbruget af afgiftspligtig elektricitet, som forbruges til rumvarme mv. Afgiften efter tilbagebetaling svarer til satsen for elvarme. Afgiften efter tilbagebetaling svarer til 0,4 øre pr. kWh.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift 

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18