Elafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af elektricitet

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.3. Elektricitet 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser Grundbeløb i
2015-niveau
2021 2022
Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet (§ 6) 1) øre/kWh - 0,8 0,8
Anden elektricitet (§ 6) 2) øre/kWh 85,9 90,0 90,3
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 11 f, stk. 1) 3) kr./GJ - 2,2 2,2
øre/kWh - 0,8 0,8

1) Pr. 1 januar 2021 nedsættes elvarmeafgiften til 0,8 øre/kWh og indekseres ikke længere. 
2) 4,6 øre/kWh heraf indekseres ikke.
3) Pr. 1 januar 2021 nedsættes grænsen for tilbagebetaling til 2,2 kr./GJ og 0,8 øre/kWh og indekseres ikke længere.

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv. har ikke adgang til tilbagebetaling af elafgift.

Momsregistrerede virksomheder (inkl. advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv.) kan få delvis tilbagebetaling for den del af forbruget af afgiftspligtig elektricitet, som forbruges til rumvarme mv. Afgiften efter tilbagebetaling svarer til satsen for elvarme. Afgiften efter tilbagebetaling svarer til 0,4 øre pr. kWh.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift 

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18