Ejendomsvurderingsloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsvurderingsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Satser og beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2022 2023
Bundgrænse for ejendomsværdi af bygninger på fremmed grund, der vurderes
(§ 9, stk. 1, nr. 7)
100.000 kr. 118.300 kr. 121.800 kr.
Vurderingsgebyr ved særskilt ansættelse
(§ 11, stk. 3, §14, stk. 4, § 27, stk.2, § 84, stk.3)
2.750 kr. 3.300 kr. 3.400 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18