Ejendomsvurderingsloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsvurderingsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser mv. 2021 2022
Bundgrænse for ejendomsværdi af bygninger på fremmed grund, der vurderes (§ 9, stk. 1, nr. 7) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 100.000 kr.
116.900 kr. 118.300 kr.
Vurderingsgebyr ved særskilt ansættelse (§ 11, stk. 3, §14, stk. 4, § 27, stk.2, § 84, stk.3) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.750 kr.
3.300 kr. 3.300 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18