Ejendomsværdiskatteloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2022 2023
Progressionsgrænse for beregning af ejendomsværdiskat.
(§ 5, stk. 1)
Reguleres ikke fra og med 2002 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. 3,7 promille af ejendomsværdien, dog maks.
(§ 7, stk. 2)
- 1.200 kr. 1.200 kr.
Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 år inden udgangen af indkomståret. 3,7 promille af ejendomsværdien, dog
- maks. for helårsboliger
- maks. for fritidsboliger
(§ 8, stk. 1)
- 6.000 kr.
2.000 kr.
6.000 kr.
2.000 kr.
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 pct. minus 900 kr.
(§ 9, stk. 2)
- 500 kr.
900 kr.
500 kr.
900 kr.
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- ikke pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 pct.
(§ 9 a, stk. 2)
- 2.400 kr. 2.400 kr.
Indkomstgrænser for reduktion af pensionistnedslaget
- Enlige pensionister
- Pensionistægtepar
(§ 10, stk. 1)

174.600 kr.
268.600 kr.

206.600 kr.
317.800 kr.

212.700 kr.
327.200 kr.

Bundgrænse for medregning af udbytteindkomst til aftrapningsindkomsten
- Enlige pensionister
- Pensionistægtepar
(§ 10, stk. 1)
- 5.000 kr.
10.000 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Skattesatser mv. 2022 2023
Ejendomsværdiskattesats
- af ejendomsværdi under progressionsgrænsen
- af ejendomsværdi over progressionsgrænsen
(§ 5, stk. 1)
9,2 promille
30 promille
9,2 promille
30 promille
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien.
(§ 6, stk. 1)
1,8 promille 1,8 promille
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks. 1.200 kr.
(§ 7, stk. 1)
3,7 promille 3,7 promille
Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 inden udgangen af indkomståret. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks. 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for fritidsboliger
(§ 8, stk. 1)
3,7 promille 3,7 promille
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 pct. minus 900 kr.
(§ 9, stk. 2)
20 pct. 20 pct.
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- ikke pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 pct.
(§ 9 a, stk. 2)
20 pct. 20 pct.
Reduktion af pensionistnedslaget efter § 8 med procentsatsen ganget med indkomsten ud over visse indkomstgrænser
(§10, stk. 1, jf. § 17, stk. 4)
5 pct. 5 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18