Ejendomsværdiskatteloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2021 2022
Progressionsgrænse for beregning af ejendomsværdiskat.
(§ 5, stk. 1)
Reguleres ikke fra og med 2002 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. 3,7 promille af ejendomsværdien, dog maks.
(§ 7, stk. 2)
Reguleres ikke 1.200 kr. 1.200 kr.
Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 år inden udgangen af indkomståret. 3,7 promille af ejendomsværdien, dog
- maks. for helårsboliger
- maks. for fritidsboliger
(§ 8, stk. 1)

Reguleres ikke6.000 kr.
2.000 kr.6.000 kr.
2.000 kr.
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 pct. minus 900 kr.
(§ 9, stk. 2)

Reguleres ikke
500 kr.
900 kr.
500 kr.
900 kr.
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- ikke pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 pct.
(§ 9 a, stk. 2)

Reguleres ikke
2.400 kr. 2.400 kr.
Indkomstgrænser for reduktion af pensionistnedslaget
- Enlige pensionister
- Pensionistægtepar
(§ 10, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
174.600 kr.
268.600 kr.

204.200 kr.
314.000 kr.

206.600 kr.
317.800 kr.
Bundgrænse for medregning af udbytteindkomst til aftrapningsindkomsten
- Enlige pensionister
- Pensionistægtepar
(§ 10, stk. 1)
Reguleres ikke
5.000 kr.
10.000 kr.

5.000 kr.
10.000 kr.

 

Skattesatser mv. 2021 2022
Ejendomsværdiskattesats
- af ejendomsværdi under progressionsgrænsen
- af ejendomsværdi over progressionsgrænsen
(§ 5, stk. 1)
9,2 promille
30 promille
9,2 promille
30 promille
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien.
(§ 6, stk. 1)
1,8 promille 1,8 promille
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks. 1.200 kr.
(§ 7, stk. 1)
3,7 promille 3,7 promille
Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 inden udgangen af indkomståret. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks. 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for fritidsboliger
(§ 8, stk. 1)
3,7 promille 3,7 promille
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 pct. minus 900 kr.
(§ 9, stk. 2)
20 pct. 20 pct.
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat 
- ikke pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 pct.
(§ 9 a, stk. 2)
20 pct. 20 pct.
Reduktion af pensionistnedslaget efter § 8 med procentsatsen ganget med indkomsten ud over visse indkomstgrænser
(§10, stk. 1, jf. § 17, stk. 4)
5 pct. 5 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18