Dødsboskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning ved dødsfald

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Beløbsgrænser 2020 2021
Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver og boets nettoformue.
(§ 6, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.595.100 kr.
2.966.200 kr. 3.033.700 kr.
Beløbsgrænse for medregning af virksomheds- og konjunkturudligningsopsparing
(§§ 10, 11, 24, 25 og 74)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 152.200 kr.
174.000 kr. 178.000 kr.
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md.
(§ 14, stk. 2 og § 30, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 1.900 kr.
2.200 kr. 2.300 kr.
Beløbsgrænse for opkrævning af restskat
(§ 15, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 32.700 kr.
37.400 kr. 38.300 kr.
Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat
(§ 15, stk. 5)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.800 kr.
3.300 kr. 3.300 kr.
Bofradrag, fradrag i skat pr. md.
(§ 30, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 5.200 kr.
6.000 kr. 6.100 kr.
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo
(§ 72)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 62.300 kr.
71.300 kr 72.900 kr

 

Skattesatser mv. 2020 2021
Medregning af beløb inkl. tillæg indskudt på etableringskonto eller på iværksætterkonto:
- midler indskudt på etableringskonto i 2002 eller senere
- midler indskudt på etableringskonto i 2001 eller tidligere
- midler indskudt på iværksætterkonto i 2010 eller senere
- midler indskudt på iværksætterkonto i 2009 eller tidligere
(§ 9, stk. 1, nr. 3 og 22, stk. 1, nr. 3)


67 pct.
78 pct.
105 pct.
120 pct.
 


67 pct.
78 pct.
105 pct.
120 pct.
 
Mellemperiodeskat
(§ 14, stk. 1)
50 pct. 50 pct.
Beskatning af afdødes aktieindkomst i mellemperioden og boperioden
(§§ 16 og 32)
- skattesats under progressionsgrænsen
- skattesats over progressionsgrænsen


27 pct.
42 pct.


27 pct.
42 pct.
Beskatning af afdødes CFC-indkomst i mellemperioden og boperioden (§§ 17 og 33) 22,0 pct. 22,0 pct.
Dødsboskat
(§ 30, stk. 1)
50 pct. 50 pct.
Skatteværdi til udbetaling af underskud i boets skattepligtige indkomst ved:
- skifte i forbindelse med dødsfaldet (§ 31)
- skifte af uskiftet bo (§ 75)

30 pct.
30 pct.

30 pct.
30 pct.
Kommunal andel af dødsboskat efter § 30 og mellemperiodeskat efter § 14 (§ 92, stk. 1) 33,33 pct. 33,33 pct.
Kommunal andel af forskudsskatten for mellemperioden, som bliver endelig efter § 12 (§ 92, stk. 2) 33,33 pct. 33,33 pct.
Kommunal andel af udgifterne ved udbetaling af negativ skat efter § 31 (§ 92, stk. 3) 33,33 pct. 33,33 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf. 72 22 18 18