Cfc-afgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6) 

Afgiftssatser 2020 2021
Kemiske stoffer anvendt til fremstilling og vedligeholdelse mv. af fjernvarmerør, køleskabe, frysere, fugeskum, spraydåser mv.    
Trichlorfluormethan (CFC-11) 30 kr./kg 30 kr./kg
Dichlordifluormethan (CFC-12) 30 kr./kg 30 kr./kg
Trichlortrifluorethan (CFC-113) 30 kr./kg 30 kr./kg
Dichlortetrafluorethan (CFC-114) 30 kr./kg 30 kr./kg
Chlorpentafluorethan (CFC-115) 30 kr./kg 30 kr./kg
Bromchlordifluormethan (halon-1211) 30 kr./kg 30 kr./kg
Bromtrifluormethan (halon-1301) 30 kr./kg 30 kr./kg
Dibromtetrafluorethan (halon-2402) 30 kr./kg 30 kr./kg
HFC-23 (R-23) 600 kr./kg 600 kr./kg
HFC-32 (R-32) 101 kr./kg 101 kr./kg
HFC-41 (R-41) 15 kr./kg 15 kr./kg
HFC-43-10mee (R-43-10mee) 246 kr./kg 246 kr./kg
HFC-125 (R-125) 525 kr./kg 525 kr./kg
HFC-134 (R-134) 165 kr./kg 165 kr./kg
HFC-134a (R-134a) 215 kr./kg 215 kr./kg
HFC-143 (R-143) 50 kr./kg 50 kr./kg
HFC-143a (R-143a) 600 kr./kg 600 kr./kg
HFC-152a (R-152a) 19 kr./kg 19 kr./kg
HFC-227ca (R-227) 483 kr./kg 483 kr./kg
HFC-236fa (R-236-fa) 600 kr./kg 600 kr./kg
HFC-245ca (R-245ca) 96 kr./kg 96 kr./kg
HFC-245fa (R-245fa) 155 kr./kg 155 kr./kg
HFC-365mfc (R-365mfc) 119 kr./kg 119 kr./kg
R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a) 588 kr./kg 588 kr./kg
R-407C (HFC-32/HFC-125/134a) 266 kr./kg 266 kr./kg
R-410A (HFC-32/HFC-125) 313 kr./kg 313 kr./kg
R-413A (HFC-134a/PFC-218/HFC-600a) 308 kr./kg 308 kr./kg
R-507 (HFC-125/HFC-143a) 598 kr./kg 598 kr./kg
R-508A (HFC-23/PFC-116) 600 kr./kg 600 kr./kg
R-508B (HFC-23/PFC-116) 600 kr./kg 600 kr./kg
Svovlhexafluorid (SF) 600 kr./kg 600 kr./kg
Perfluormethan (R-14) 600 kr./kg 600 kr./kg
Perfluorethan (R-116) 600 kr./kg 600 kr./kg
Perfluorpropan (R-218) 600 kr./kg 600 kr./kg
Perfluorcyclobutan 600 kr./kg 600 kr./kg
Perfluorhexan 600 kr./kg 600 kr./kg
Perfluorbutan 600 kr./kg 600 kr./kg
Perfluorpentan 600 kr./kg 600 kr./kg
HFO-1234ze (1,3,3,3 - tetraflourpropene) 1 kr./kg 1 kr./kg
HFO-1234yf (2,3,3,3 - tetraflourpropene) 1 kr./kg 1 kr./kg

Er et afgiftspligtigt stof (HFC, PFC og SF) ikke omfattet af ovenanførte satser, skal der betales en afgift på 600 kr. pr. kg.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18