Cfc-afgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6) 

Afgiftssatser 2022 2023
Kemiske stoffer anvendt til fremstilling og vedligeholdelse mv. af fjernvarmerør, køleskabe, frysere, fugeskum, spraydåser mv.    
Trichlorfluormethan (CFC-11) 32 kr./kg 32 kr./kg
Dichlordifluormethan (CFC-12) 32 kr./kg 32 kr./kg
Trichlortrifluorethan (CFC-113) 32 kr./kg 32 kr./kg
Dichlortetrafluorethan (CFC-114) 32 kr./kg 32 kr./kg
Chlorpentafluorethan (CFC-115) 32 kr./kg 32 kr./kg
Bromchlordifluormethan (halon-1211) 32 kr./kg 32 kr./kg
Bromtrifluormethan (halon-1301) 32 kr./kg 32 kr./kg
Dibromtetrafluorethan (halon-2402) 32 kr./kg 32 kr./kg
HFC-23 (R-23) 2787 kr./kg 2787 kr./kg
HFC-32 (R-32) 127 kr./kg 127 kr./kg
HFC-41 (R-41) 19 kr./kg 19 kr./kg
HFC-43-10mee (R-43-10mee) 309 kr./kg 309 kr./kg
HFC-125 (R-125) 659 kr./kg 659 kr./kg
HFC-134 (R-134) 207 kr./kg 207 kr./kg
HFC-134a (R-134a) 270 kr./kg 270 kr./kg
HFC-143 (R-143) 63 kr./kg 63 kr./kg
HFC-143a (R-143a) 842 kr./kg 842 kr./kg
HFC-152a (R-152a) 24 kr./kg 24 kr./kg
HFC-227ca (R-227) 606 kr./kg 606 kr./kg
HFC-236fa (R-236-fa) 1847 kr./kg 1847 kr./kg
HFC-245ca (R-245ca) 121 kr./kg 121 kr./kg
HFC-245fa (R-245fa) 195 kr./kg 195 kr./kg
HFC-365mfc (R-365mfc) 149 kr./kg 149 kr./kg
R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a) 738 kr./kg 738 kr./kg
R-407C (HFC-32/HFC-125/134a) 334 kr./kg 334 kr./kg
R-410A (HFC-32/HFC-125) 393 kr./kg 393 kr./kg
R-413A (HFC-134a/PFC-218/HFC-600a) 387 kr./kg 387 kr./kg
R-507 (HFC-125/HFC-143a) 751 kr./kg 751 kr./kg
R-508A (HFC-23/PFC-116) 2488 kr./kg 2488 kr./kg
R-508B (HFC-23/PFC-116) 2523 kr./kg 2523 kr./kg
Svovlhexafluorid (SF) 4294 kr./kg 4294 kr./kg
Perfluormethan (R-14) 1392 kr./kg 1392 kr./kg
Perfluorethan (R-116) 2297 kr./kg 2297 kr./kg
Perfluorpropan (R-218) 1663 kr./kg 1663 kr./kg
Perfluorcyclobutan 1940 kr./kg 1940 kr./kg
Perfluorhexan 1751 kr./kg 1751 kr./kg
Perfluorbutan 1668 kr./kg 1668 kr./kg
Perfluorpentan 1725 kr./kg 1725 kr./kg
HFO-1234ze (1,3,3,3 - tetraflourpropene) 1,3 kr./kg 1,3 kr./kg
HFO-1234yf (2,3,3,3 - tetraflourpropene) 1,3 kr./kg 1,3 kr./kg

Er et afgiftspligtigt stof (HFC, PFC og SF) ikke omfattet af ovenanførte satser, skal der betales en afgift på 600 kr. pr. kg. indtil 30. juni 2021 og 753 kr. pr. kg. fra 1. juli 2021.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18