Cfc-afgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6) 

Afgiftssatser 2023 2024
Kemiske stoffer anvendt til fremstilling og vedligeholdelse mv. af fjernvarmerør, køleskabe, frysere, fugeskum, spraydåser mv.    
Trichlorfluormethan (CFC-11) 32 kr./kg 35 kr./kg
Dichlordifluormethan (CFC-12) 32 kr./kg 35 kr./kg
Trichlortrifluorethan (CFC-113) 32 kr./kg 35 kr./kg
Dichlortetrafluorethan (CFC-114) 32 kr./kg 35 kr./kg
Chlorpentafluorethan (CFC-115) 32 kr./kg 35 kr./kg
Bromchlordifluormethan (halon-1211) 32 kr./kg 35 kr./kg
Bromtrifluormethan (halon-1301) 32 kr./kg 35 kr./kg
Dibromtetrafluorethan (halon-2402) 32 kr./kg 35 kr./kg
HFC-23 (R-23) 2.787 kr./kg 3.047 kr./kg
HFC-32 (R-32) 127 kr./kg 139 kr./kg
HFC-41 (R-41) 19 kr./kg 21 kr./kg
HFC-43-10mee (R-43-10mee) 309 kr./kg 338 kr./kg
HFC-125 (R-125) 659 kr./kg 721 kr./kg
HFC-134 (R-134) 207 kr./kg 226 kr./kg
HFC-134a (R-134a) 270 kr./kg 295 kr./kg
HFC-143 (R-143) 63 kr./kg 69 kr./kg
HFC-143a (R-143a) 842 kr./kg 920 kr./kg
HFC-152a (R-152a) 24 kr./kg 26 kr./kg
HFC-227ca (R-227) 606 kr./kg 663 kr./kg
HFC-236fa (R-236-fa) 1.847 kr./kg 2.020 kr./kg
HFC-245ca (R-245ca) 121 kr./kg 132 kr./kg
HFC-245fa (R-245fa) 195 kr./kg 213 kr./kg
HFC-365mfc (R-365mfc) 149 kr./kg 163 kr./kg
R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a) 738 kr./kg 807 kr./kg
R-407C (HFC-32/HFC-125/134a) 334 kr./kg 365 kr./kg
R-410A (HFC-32/HFC-125) 393 kr./kg 430 kr./kg
R-413A (HFC-134a/PFC-218/HFC-600a) 387 kr./kg 423 kr./kg
R-507 (HFC-125/HFC-143a) 751 kr./kg 821 kr./kg
R-508A (HFC-23/PFC-116) 2.488 kr./kg 2.721 kr./kg
R-508B (HFC-23/PFC-116) 2.523 kr./kg 2.758 kr./kg
Svovlhexafluorid (SF) 4.294 kr./kg 4.694 kr./kg
Perfluormethan (R-14) 1.392 kr./kg 1.521 kr./kg
Perfluorethan (R-116) 2.297 kr./kg 2.512 kr./kg
Perfluorpropan (R-218) 1.663 kr./kg 1.818 kr./kg
Perfluorcyclobutan 1.940 kr./kg 2.121 kr./kg
Perfluorhexan 1.751 kr./kg 1.915 kr./kg
Perfluorbutan 1.668 kr./kg 1.824 kr./kg
Perfluorpentan 1.725 kr./kg 1.886 kr./kg
HFO-1234ze (1,3,3,3 - tetraflourpropene) 1,3 kr./kg 1,4 kr./kg
HFO-1234yf (2,3,3,3 - tetraflourpropene) 1,3 kr./kg 1,4 kr./kg

Er et afgiftspligtigt stof (HFC, PFC og SF) ikke omfattet af ovenanførte satser, skal der betales en afgift på 753 kr. pr. kg. fra 1. juli 2021 og 824 kr. pr. kg fra 1. januar 2024

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18