Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller senere, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

Fra 1. januar 2010 omfatter afgiften endvidere varebiler, der er registreret første gang som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Af personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 og af varebiler, der er registreret før den 18. marts 2009, betales der vægtafgift, jf. Afgiftssatser i vægtafgiftsloven.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift

For varebiler omfattet af ejerafgiftsloven, der anvendes privat, betales tillæg til de i tabel A og B angivne satser. For varebiler registreret første gang den 25. april 2007 eller senere udgør tillægget 6.250 kr. pr. år i 2021 og 2022 for varebiler indtil 3.000 kg og 18.560 kr. pr. år for varebiler fra 3.001 kg til 3.500 kg. For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte, jf. vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabelafsnit II A.

For dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter og dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på 3.500 kg. eller under, opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt.

Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Med udmøntning af aftalen om Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017, (L 4, 2017/2018) forhøjes brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler, jf. tabel A2 og B2.

Med aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 omlægges ejer- og udligningsafgiften for nye biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på hhv. en liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 de udleder pr. km., jf. tabel C. Omlægningen får virkning for køretøjer, der indregistreres den 1. juli 2021 eller senere. Derudover forhøjes forbrugsafgiften med 3 pct. i 2022 og 9,7 pct. i 2023 i forhold til 2020-niveau.

Beregn selv vægtafgift / grøn ejerafgift med Motorstyrelsens afgiftsberegner

 

Afgiftssatser 2022 2023
A1. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt benzindrevne varebiler Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 340 370
Under 20,0 men ikke under 18,2 660 710
Under 18,2 men ikke under 16,7 970 1040
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.300 1.390
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.620 1.730
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.930 2.060
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.250 2.400
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.560 2.730
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.880 3.070
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.200 3.410
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.520 3.750
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.140 4.400
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.790 5.110
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.420 5.780
Under 7,7 men ikke under 7,1 6.050 6.440
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.680 7.110
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.330 7.800
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.960 8.470
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.580 9.140
Under 5,6 men ikke under 5,3 9.240 9.850
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.870 10.510
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.500 11.180
Under 4,8 men ikke under 4,5 11.130 11.850
Under 4,5     11.780 12.540

  

Afgiftssatser 2022 2023
A2. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30. juni 2021 Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 50,0 340 370
Under 50,0 men ikke under 44,4 390 410
Under 44,4 men ikke under 40,0 410 430
Under 40,0 men ikke under 36,4 430 450
Under 36,4 men ikke under 33,3 450 480
Under 33,3 men ikke under 28,6 480 510
Under 28,6 men ikke under 25,0 520 550
Under 25,0 men ikke under 22,2 560 600
Under 22,2 men ikke under 20,0 600 640
Under 20,0 men ikke under 18,2 920 980
Under 18,2 men ikke under 16,7 1.230 1.310
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.560 1.660
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.880 2.000
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.190 2.330
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.510 2.670
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.820 3.000
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.140 3.340
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.460 3.680
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.770 4.020
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.390 4.680
Under 9,1 men ikke under 8,3 5.050 5.380
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.680 6.050
Under 7,7 men ikke under 7,1 6.310 6.720
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.940 7.390
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.590 8.080
Under 6,3 men ikke under 5,9 8.210 8.750
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.840 9.420
Under 5,6 men ikke under 5,3 9.500 10.120
Under 5,3 men ikke under 5,0 10.130 10.790
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.760 11.460
Under 4,8 men ikke under 4,5 11.390 12.130
Under 4,5     12.040 12.820

 

Afgiftssatser 2022 2023
B1. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt diseldrevne varebiler Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 - 160 160 - 160 160
Under 32,1 men ikke under 28,1 - 740 740 - 740 740
Under 28,1 men ikke under 25 - 1.320 1.320 - 1.320 1.320
Under 25 men ikke under 22,5 340 1.420 1.760 370 1.420 1.790
Under 22,5 men ikke under 20,5 660 1.570 2.230 710 1.570 2.280
Under 20,5 men ikke under 18,8 970 1.690 2.660 1.040 1.690 2.730
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.300 1.820 3.120 1.390 1.820 3.210
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.620 1.960 3.580 1.730 1.960 3.690
Under 16,1 men ikke under 15 1.930 2.100 4.030 2.060 2.100 4.160
Under 15 men ikke under 14,1 2.250 2.260 4.510 2.400 2.260 4.660
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.560 2.400 4.960 2.730 2.400 5.130
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.880 2.560 5.440 3.070 2.560 5.630
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.200 2.680 5.880 3.410 2.680 6.090
Under 11,9 men ikke under 11,3 3.520 2.810 6.330 3.750 2.810 6.560
Under 11,3 men ikke under 10,2 4.140 3.110 7.250 4.400 3.110 7.510
Under 10,2 men ikke under 9,4 4.790 3.370 8.160 5.110 3.370 8.480
Under 9,4 men ikke under 8,7 5.420 3.630 9.050 5.780 3.630 9.410
Under 8,7 men ikke under 8,1 6.050 3.950 10.000 6.440 3.950 10.390
Under 8,1 men ikke under 7,5 6.680 4.180 10.860 7.110 4.180 11.290
Under 7,5 men ikke under 7 7.330 4.440 11.770 7.800 4.440 12.240
Under 7 men ikke under 6,6 7.960 4.770 12.730 8.470 4.770 13.240
Under 6,6 men ikke under 6,2 8.580 5.020 13.600 9.140 5.020 14.160
Under 6,2 men ikke under 5,9 9.240 5.290 14.530 9.850 5.290 15.140
Under 5,9 men ikke under 5,6 9.870 5.600 15.470 10.510 5.600 16.110
Under 5,6 men ikke under 5,4 10.500 5.880 16.380 11.180 5.880 17.060
Under 5,4 men ikke under 5,1 11.130 6.240 17.370 11.850 6.240 18.090
Under 5,1     11.780 6.530 18.310 12.540 6.530 19.070

 

Afgiftssatser 2022 2023
B2. Dieseldrevne biler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30 juni 2021. Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 56,3 340 160 500 370 160 530
Under 56,3 men ikke under 50 390 160 550 410 160 570
Under 50 men ikke under 45 410 160 570 430 160 590
Under 45 men ikke under 41 430 160 590 450 160 610
Under 41 men ikke under 37,6 450 160 610 480 160 640
Under 37,6 men ikke under 32,1 480 160 640 510 160 670
Under 32,1 men ikke under 28,1 520 740 1.260 550 740 1.290
Under 28,1 men ikke under 25 560 1320 1.880 600 1.320 1.920
Under 25 men ikke under 22,5 600 1420 2.020 640 1.420 2.060
Under 22,5 men ikke under 20,5 920 1570 2.490 980 1.570 2.550
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.230 1.690 2.920 1.310 1.690 3.000
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.560 1.820 3.380 1.660 1.820 3.480
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.880 1.960 3.840 2.000 1.960 3.960
Under 16,1 men ikke under 15 2.190 2.100 4.290 2.330 2.100 4.430
Under 15 men ikke under 14,1 2.510 2.260 4.770 2.670 2.260 4.930
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.820 2.400 5.220 3.000 2.400 5.400
Under 13,2 men ikke under 12,5 3.140 2.560 5.700 3.340 2.560 5.900
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.460 2.680 6.140 3.680 2.680 6.360
Under 11,9 men ikke under 11,3 3.770 2.810 6.580 4.020 2.810 6.830
Under 11,3 men ikke under 10,2 4.390 3.110 7.500 4.680 3.110 7.790
Under 10,2 men ikke under 9,4 5.050 3.370 8.420 5.380 3.370 8.750
Under 9,4 men ikke under 8,7 5.680 3.630 9.310 6.050 3.630 9.680
Under 8,7 men ikke under 8,1 6.310 3.950 10.260 6.720 3.950 10.670
Under 8,1 men ikke under 7,5 6.940 4.180 11.120 7.390 4.180 11.570
Under 7,5 men ikke under 7 7.590 4.440 12.030 8.080 4.440 12.520
Under 7 men ikke under 6,6 8.210 4.770 12.980 8.750 4.770 13.520
Under 6,6 men ikke under 6,2 8.840 5.020 13.860 9.420 5.020 14.440
Under 6,2 men ikke under 5,9 9.500 5.290 14.790 10.120 5.290 15.410
Under 5,9 men ikke under 5,6 10.130 5.600 15.730 10.790 5.600 16.390
Under 5,6 men ikke under 5,4 10.760 5.880 16.640 11.460 5.880 17.340
Under 5,4 men ikke under 5,1 11.390 6.240 17.630 12.130 6.240 18.370
Under 5,1     12.040 6.530 18.570 12.820 6.530 19.350

 

Afgiftssatser 2022 2023
C. Alle person- og varebiler og udligningsafgift for dieseldrevne biler registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere. CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevnebiler, kr. pr. halvår CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevnebiler, kr. pr. halvår pr. bil
Gram CO2 udledt pr. kilometer          
Højst 58     340 160 370             160
Over 58 men ikke over 65 390 160 410             160
Over 65 men ikke over 73 410 160 430             160
Over 73 men ikke over 80 430 160 450             160
Over 80 men ikke over 87 450 160 480             160
Over 87 men ikke over 102 480 160 510             160
Over 102 men ikke over 116 520 740 550             740
Over 116 men ikke over 131 560 1.320 600          1.320
Over 131 men ikke over 145 600 1.420 640          1.420
Over 145 men ikke over 160 920 1.570 980          1.570
Over 160 men ikke over 174 1.230 1.690 1.310          1.690
Over 174 men ikke over 189 1.560 1.820 1.660          1.820
Over 189 men ikke over 203 1.880 1.960 2.000          1.960
Over 203 men ikke over 218 2.190 2.100 2.330          2.100
Over 218 men ikke over 232 2.510 2.260 2.670          2.260
Over 232 men ikke over 246 2.820 2.400 3.000          2.400
Over 246 men ikke over 262 3.140 2.560 3.340          2.560
Over 262 men ikke over 277 3.460 2.680 3.680          2.680
Over 277 men ikke over 290 3.770 2.810 4.020          2.810
Over 290 men ikke over 319 4.390 3.110 4.680          3.110
Over 319 men ikke over 350 5.050 3.370 5.380          3.370
Over 350 men ikke over 377 5.680 3.630 6.050          3.630
Over 377 men ikke over 409 6.310 3.950 6.720          3.950
Over 409 men ikke over 433 6.940 4.180 7.390          4.180
Over 433 men ikke over 461 7.590 4.440 8.080          4.440
Over 461 men ikke over 492 8.210 4.770 8.750          4.770
Over 492 men ikke over 519 8.840 5.020 9.420          5.020
Over 519 men ikke over 548 9.500 5.290 10.120          5.290
Over 548 men ikke over 581 10.130 5.600 10.790          5.600
Over 581 men ikke over 605 10.760 5.880 11.460          5.880
Over 605 men ikke over 645 11.390 6.240 12.130          6.240
Over 645     12.040 6.530 12.820          6.530

 

Se også Hvor langt på literen om energiforbrug udarbejdet af Trafikstyrelsen.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15