Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller senere, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

Fra 1. januar 2010 omfatter afgiften endvidere varebiler, der er registreret første gang som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Af personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 og af varebiler, der er registreret før den 18. marts 2009, betales der vægtafgift, jf. Afgiftssatser i vægtafgiftsloven.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift

For varebiler omfattet af ejerafgiftsloven, der anvendes privat, betales tillæg til de i tabel A og B angivne satser. For varebiler registreret første gang den 25. april 2007 eller senere udgør tillægget 6.250 kr. pr. år i 2019 for varebiler indtil 3.000 kg og 18.560 kr. pr. år for varebiler fra 3.001 kg til 3.500 kg. For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte, jf. vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabelafsnit II A.

For dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter og dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på 3.500 kg. eller under, opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt.

Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Med udmøntning af aftalen om Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017, (L 4, 2017/2018) forhøjes brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler, jf. tabel A2 og B2.

Med udmøntningen af aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 forhøjes udligningsafgiften med 20,7 pct. med virkning fra 15. februar 2021, jf. tabel B1 og B2. Derudover omlægges ejer- og udligningsafgiften for nye biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på hhv. en liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 de udleder pr. km., jf. tabel C. Omlægningen får virkning for køretøjer, der indregistreres den 1. juli 2021 eller senere.

Beregn selv vægtafgift / grøn ejerafgift med Motorstyrelsens afgiftsberegner

 

Afgiftssatser 2020 2021
A1. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt benzindrevne varebiler Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 330 330
Under 20,0 men ikke under 18,2 640 640
Under 18,2 men ikke under 16,7 940 940
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.260 1.260
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.570 1.570
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.870 1.870
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.180 2.180
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.480 2.480
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.790 2.790
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.100 3.100
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.410 3.410
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.010 4.010
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.650 4.650
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.260 5.260
Under 7,7 men ikke under 7,1 5.870 5.870
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.480 6.480
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.110 7.110
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.720 7.720
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.330 8.330
Under 5,6 men ikke under 5,3 8.970 8.970
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.580 9.580
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.190 10.190
Under 4,8 men ikke under 4,5 10.800 10.800
Under 4,5     11.430 11.430

 

Afgiftssatser 2020 2021
A2. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30. juni 2021 Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 50,0 330 330
Under 50,0 men ikke under 44,4 370 370
Under 44,4 men ikke under 40,0 390 390
Under 40,0 men ikke under 36,4 410 410
Under 36,4 men ikke under 33,3 430 430
Under 33,3 men ikke under 28,6 460 460
Under 28,6 men ikke under 25,0 500 500
Under 25,0 men ikke under 22,2 540 540
Under 22,2 men ikke under 20,0 580 580
Under 20,0 men ikke under 18,2 890 890
Under 18,2 men ikke under 16,7 1.190 1.190
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.510 1.510
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.820 1.820
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.120 2.120
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.430 2.430
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.730 2.730
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.040 3.040
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.350 3.350
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.660 3.660
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.260 4.260
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.900 4.900
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.510 5.510
Under 7,7 men ikke under 7,1 6.120 6.120
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.730 6.730
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.360 7.360
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.970 7.970
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.580 8.580
Under 5,6 men ikke under 5,3 9.220 9.220
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.830 9.830
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.440 10.440
Under 4,8 men ikke under 4,5 11.050 11.050
Under 4,5     11.680 11.680

 

Afgiftssatser 2020 og 1. jan-14.feb 2021 2021 (Fra 15. feb)
B1. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt diseldrevne varebiler Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 - 130 130 - 160 160
Under 32,1 men ikke under 28,1 - 610 610 - 740 740
Under 28,1 men ikke under 25 - 1.090 1.090 - 1.320 1.320
Under 25 men ikke under 22,5 330 1.180 1.510 330 1.420 1.750
Under 22,5 men ikke under 20,5 640 1.300 1.940 640 1.570 2.210
Under 20,5 men ikke under 18,8 940 1.400 2.340 940 1.690 2.630
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.260 1.510 2.770 1.260 1.820 3.080
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.570 1.620 3.190 1.570 1.960 3.530
Under 16,1 men ikke under 15 1.870 1.740 3.610 1.870 2.100 3.970
Under 15 men ikke under 14,1 2.180 1.870 4.050 2.180 2.260 4.440
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.480 1.990 4.470 2.480 2.400 4.880
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.790 2.120 4.910 2.790 2.560 5.350
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.100 2.220 5.320 3.100 2.680 5.780
Under 11,9 men ikke under 11,3 3.410 2.330 5.740 3.410 2.810 6.220
Under 11,3 men ikke under 10,2 4.010 2.580 6.590 4.010 3.110 7.120
Under 10,2 men ikke under 9,4 4.650 2.790 7.440 4.650 3.370 8.020
Under 9,4 men ikke under 8,7 5.260 3.010 8.270 5.260 3.630 8.890
Under 8,7 men ikke under 8,1 5.870 3.270 9.140 5.870 3.950 9.820
Under 8,1 men ikke under 7,5 6.480 3.460 9.940 6.480 4.180 10.660
Under 7,5 men ikke under 7 7.110 3.680 10.790 7.110 4.440 11.550
Under 7 men ikke under 6,6 7.720 3.950 11.670 7.720 4.770 12.490
Under 6,6 men ikke under 6,2 8.330 4.160 12.490 8.330 5.020 13.350
Under 6,2 men ikke under 5,9 8.970 4.380 13.350 8.970 5.290 14.260
Under 5,9 men ikke under 5,6 9.580 4.640 14.220 9.580 5.600 15.180
Under 5,6 men ikke under 5,4 10.190 4.870 15.060 10.190 5.880 16.070
Under 5,4 men ikke under 5,1 10.800 5.170 15.970 10.800 6.240 17.040
Under 5,1     11.430 5.410 16.840 11.430 6.530 17.960

 

Afgiftssatser 2020 og 1. jan-14.feb 2021 2021 (Fra 15. feb)
B2. Dieseldrevne biler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30 juni 2021. Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 56,3 330 130 460 330 160 490
Under 56,3 men ikke under 50 370 130 500 370 160 530
Under 50 men ikke under 45 390 130 520 390 160 550
Under 45 men ikke under 41 410 130 540 410 160 570
Under 41 men ikke under 37,6 430 130 560 430 160 590
Under 37,6 men ikke under 32,1 460 130 590 460 160 620
Under 32,1 men ikke under 28,1 500 610 1.110 500 740 1.240
Under 28,1 men ikke under 25 540 1.090 1.630 540 1320 1.860
Under 25 men ikke under 22,5 580 1.180 1.760 580 1420 2.000
Under 22,5 men ikke under 20,5 890 1.300 2.190 890 1570 2.460
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.190 1.400 2.590 1.190 1.690 2.880
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.510 1.510 3.020 1.510 1.820 3.330
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.820 1.620 3.440 1.820 1.960 3.780
Under 16,1 men ikke under 15 2.120 1.740 3.860 2.120 2.100 4.220
Under 15 men ikke under 14,1 2.430 1.870 4.300 2.430 2.260 4.690
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.730 1.990 4.720 2.730 2.400 5.130
Under 13,2 men ikke under 12,5 3.040 2.120 5.160 3.040 2.560 5.600
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.350 2.220 5.570 3.350 2.680 6.030
Under 11,9 men ikke under 11,3 3.660 2.330 5.990 3.660 2.810 6.470
Under 11,3 men ikke under 10,2 4.260 2.580 6.840 4.260 3.110 7.370
Under 10,2 men ikke under 9,4 4.900 2.790 7.690 4.900 3.370 8.270
Under 9,4 men ikke under 8,7 5.510 3.010 8.520 5.510 3.630 9.140
Under 8,7 men ikke under 8,1 6.120 3.270 9.390 6.120 3.950 10.070
Under 8,1 men ikke under 7,5 6.730 3.460 10.190 6.730 4.180 10.910
Under 7,5 men ikke under 7 7.360 3.680 11.040 7.360 4.440 11.800
Under 7 men ikke under 6,6 7.970 3.950 11.920 7.970 4.770 12.740
Under 6,6 men ikke under 6,2 8.580 4.160 12.740 8.580 5.020 13.600
Under 6,2 men ikke under 5,9 9.220 4.380 13.600 9.220 5.290 14.510
Under 5,9 men ikke under 5,6 9.830 4.640 14.470 9.830 5.600 15.430
Under 5,6 men ikke under 5,4 10.440 4.870 15.310 10.440 5.880 16.320
Under 5,4 men ikke under 5,1 11.050 5.170 16.220 11.050 6.240 17.290
Under 5,1     11.680 5.410 17.090 11.680 6.530 18.210

 

Afgiftssatser 2021
C. Alle person- og varebiler og udligningsafgift for dieseldrevne biler registreret i Danmark første gang den 1. juli 2021 eller senere. CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevnebiler, kr. pr. halvår pr. bil
Gram CO2 udledt pr. kilometer      
Højst 58     330 160
Over 58 men ikke over 65 370 160
Over 65 men ikke over 73 390 160
Over 73 men ikke over 80 410 160
Over 80 men ikke over 87 430 160
Over 87 men ikke over 102 460 160
Over 102 men ikke over 116 500 740
Over 116 men ikke over 131 540 1.320
Over 131 men ikke over 145 580 1.420
Over 145 men ikke over 160 890 1.570
Over 160 men ikke over 174 1.190 1.690
Over 174 men ikke over 189 1.510 1.820
Over 189 men ikke over 203 1.820 1.960
Over 203 men ikke over 218 2.120 2.100
Over 218 men ikke over 232 2.430 2.260
Over 232 men ikke over 246 2.730 2.400
Over 246 men ikke over 262 3.040 2.560
Over 262 men ikke over 277 3.350 2.680
Over 277 men ikke over 290 3.660 2.810
Over 290 men ikke over 319 4.260 3.110
Over 319 men ikke over 350 4.900 3.370
Over 350 men ikke over 377 5.510 3.630
Over 377 men ikke over 409 6.120 3.950
Over 409 men ikke over 433 6.730 4.180
Over 433 men ikke over 461 7.360 4.400
Over 461 men ikke over 492 7.970 4.770
Over 492 men ikke over 519 8.580 5.020
Over 519 men ikke over 548 9.220 5.290
Over 548 men ikke over 581 9.830 5.600
Over 581 men ikke over 605 10.440 5.880
Over 605 men ikke over 645 11.050 6.240
Over 645     11.680 6.530

 

Se også Hvor langt på literen om energiforbrug udarbejdet af Trafikstyrelsen.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15