Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller senere, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

Fra 1. januar 2010 omfatter afgiften endvidere varebiler, der er registreret første gang som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Af personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 og af varebiler, der er registreret før den 18. marts 2009, betales der vægtafgift, jf. Afgiftssatser i vægtafgiftsloven.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift

For varebiler omfattet af ejerafgiftsloven, der anvendes privat, betales tillæg til de i tabel A og B angivne satser. For varebiler registreret første gang den 25. april 2007 eller senere udgør tillægget 6.250 kr. pr. år i 2021 og 2022 for varebiler indtil 3.000 kg og 18.560 kr. pr. år for varebiler fra 3.001 kg til 3.500 kg. For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte, jf. vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabelafsnit II A.

For dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter og dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på 3.500 kg. eller under, opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt.

Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Med udmøntning af aftalen om Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017, (L 4, 2017/2018) forhøjes brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler, jf. tabel A2 og B2.

Med aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 omlægges ejer- og udligningsafgiften for nye biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på hhv. en liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 de udleder pr. km., jf. tabel C. Omlægningen får virkning for køretøjer, der indregistreres den 1. juli 2021 eller senere. Derudover forhøjes forbrugsafgiften med 3 pct. i 2022.

Beregn selv vægtafgift / grøn ejerafgift med Motorstyrelsens afgiftsberegner

 

Afgiftssatser 2021 2022
A1. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt benzindrevne varebiler Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 330 340
Under 20,0 men ikke under 18,2 640 660
Under 18,2 men ikke under 16,7 940 970
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.260 1.300
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.570 1.620
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.870 1.930
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.180 2.250
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.480 2.560
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.790 2.880
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.100 3.200
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.410 3.520
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.010 4.140
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.650 4.790
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.260 5.420
Under 7,7 men ikke under 7,1 5.870 6.050
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.480 6.680
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.110 7.330
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.720 7.960
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.330 8.580
Under 5,6 men ikke under 5,3 8.970 9.240
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.580 9.870
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.190 10.500
Under 4,8 men ikke under 4,5 10.800 11.130
Under 4,5     11.430 11.780

 

Afgiftssatser 2021 2022
A2. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30. juni 2021 Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 50,0 330 340
Under 50,0 men ikke under 44,4 370 390
Under 44,4 men ikke under 40,0 390 410
Under 40,0 men ikke under 36,4 410 430
Under 36,4 men ikke under 33,3 430 450
Under 33,3 men ikke under 28,6 460 480
Under 28,6 men ikke under 25,0 500 520
Under 25,0 men ikke under 22,2 540 560
Under 22,2 men ikke under 20,0 580 600
Under 20,0 men ikke under 18,2 890 920
Under 18,2 men ikke under 16,7 1.190 1.230
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.510 1.560
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.820 1.880
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.120 2.190
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.430 2.510
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.730 2.820
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.040 3.140
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.350 3.460
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.660 3.770
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.260 4.390
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.900 5.050
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.510 5.680
Under 7,7 men ikke under 7,1 6.120 6.310
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.730 6.940
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.360 7.590
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.970 8.210
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.580 8.840
Under 5,6 men ikke under 5,3 9.220 9.500
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.830 10.130
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.440 10.760
Under 4,8 men ikke under 4,5 11.050 11.390
Under 4,5     11.680 12.040

 

Afgiftssatser 2021 (Fra 15. feb) 2022
B1. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt diseldrevne varebiler Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 - 160 160 - 160 160
Under 32,1 men ikke under 28,1 - 740 740 - 740 740
Under 28,1 men ikke under 25 - 1.320 1.320 - 1.320 1.320
Under 25 men ikke under 22,5 330 1.420 1.750 340 1.420 1.760
Under 22,5 men ikke under 20,5 640 1.570 2.210 660 1.570 2.230
Under 20,5 men ikke under 18,8 940 1.690 2.630 970 1.690 2.660
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.260 1.820 3.080 1.300 1.820 3.120
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.570 1.960 3.530 1.620 1.960 3.580
Under 16,1 men ikke under 15 1.870 2.100 3.970 1.930 2.100 4.030
Under 15 men ikke under 14,1 2.180 2.260 4.440 2.250 2.260 4.510
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.480 2.400 4.880 2.560 2.400 4.960
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.790 2.560 5.350 2.880 2.560 5.440
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.100 2.680 5.780 3.200 2.680 5.880
Under 11,9 men ikke under 11,3 3.410 2.810 6.220 3.520 2.810 6.330
Under 11,3 men ikke under 10,2 4.010 3.110 7.120 4.140 3.110 7.250
Under 10,2 men ikke under 9,4 4.650 3.370 8.020 4.790 3.370 8.160
Under 9,4 men ikke under 8,7 5.260 3.630 8.890 5.420 3.630 9.050
Under 8,7 men ikke under 8,1 5.870 3.950 9.820 6.050 3.950 10.000
Under 8,1 men ikke under 7,5 6.480 4.180 10.660 6.680 4.180 10.860
Under 7,5 men ikke under 7 7.110 4.440 11.550 7.330 4.440 11.770
Under 7 men ikke under 6,6 7.720 4.770 12.490 7.960 4.770 12.730
Under 6,6 men ikke under 6,2 8.330 5.020 13.350 8.580 5.020 13.600
Under 6,2 men ikke under 5,9 8.970 5.290 14.260 9.240 5.290 14.530
Under 5,9 men ikke under 5,6 9.580 5.600 15.180 9.870 5.600 15.470
Under 5,6 men ikke under 5,4 10.190 5.880 16.070 10.500 5.880 16.380
Under 5,4 men ikke under 5,1 10.800 6.240 17.040 11.130 6.240 17.370
Under 5,1     11.430 6.530 17.960 11.780 6.530 18.310

 

Afgiftssatser 2021 (Fra 15. feb) 2022
B2. Dieseldrevne biler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30 juni 2021. Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil Forbrugs-afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udlignings-afgift Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 56,3 330 160 490 340 160 500
Under 56,3 men ikke under 50 370 160 530 390 160 550
Under 50 men ikke under 45 390 160 550 410 160 570
Under 45 men ikke under 41 410 160 570 430 160 590
Under 41 men ikke under 37,6 430 160 590 450 160 610
Under 37,6 men ikke under 32,1 460 160 620 480 160 640
Under 32,1 men ikke under 28,1 500 740 1.240 520 740 1.260
Under 28,1 men ikke under 25 540 1320 1.860 560 1.320 1.880
Under 25 men ikke under 22,5 580 1420 2.000 600 1.420 2.020
Under 22,5 men ikke under 20,5 890 1570 2.460 920 1.570 2.490
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.190 1.690 2.880 1.230 1.690 2.920
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.510 1.820 3.330 1.560 1.820 3.380
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.820 1.960 3.780 1.880 1.960 3.840
Under 16,1 men ikke under 15 2.120 2.100 4.220 2.190 2.100 4.290
Under 15 men ikke under 14,1 2.430 2.260 4.690 2.510 2.260 4.770
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.730 2.400 5.130 2.820 2.400 5.220
Under 13,2 men ikke under 12,5 3.040 2.560 5.600 3.140 2.560 5.700
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.350 2.680 6.030 3.460 2.680 6.140
Under 11,9 men ikke under 11,3 3.660 2.810 6.470 3.770 2.810 6.580
Under 11,3 men ikke under 10,2 4.260 3.110 7.370 4.390 3.110 7.500
Under 10,2 men ikke under 9,4 4.900 3.370 8.270 5.050 3.370 8.420
Under 9,4 men ikke under 8,7 5.510 3.630 9.140 5.680 3.630 9.310
Under 8,7 men ikke under 8,1 6.120 3.950 10.070 6.310 3.950 10.260
Under 8,1 men ikke under 7,5 6.730 4.180 10.910 6.940 4.180 11.120
Under 7,5 men ikke under 7 7.360 4.440 11.800 7.590 4.440 12.030
Under 7 men ikke under 6,6 7.970 4.770 12.740 8.210 4.770 12.980
Under 6,6 men ikke under 6,2 8.580 5.020 13.600 8.840 5.020 13.860
Under 6,2 men ikke under 5,9 9.220 5.290 14.510 9.500 5.290 14.790
Under 5,9 men ikke under 5,6 9.830 5.600 15.430 10.130 5.600 15.730
Under 5,6 men ikke under 5,4 10.440 5.880 16.320 10.760 5.880 16.640
Under 5,4 men ikke under 5,1 11.050 6.240 17.290 11.390 6.240 17.630
Under 5,1     11.680 6.530 18.210 12.040 6.530 18.570

 

Afgiftssatser 2021 2022
C. Alle person- og varebiler og udligningsafgift for dieseldrevne biler registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere. CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevnebiler, kr. pr. halvår CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevnebiler, kr. pr. halvår pr. bil
Gram CO2 udledt pr. kilometer          
Højst 58     330 160 340             160
Over 58 men ikke over 65 370 160 390             160
Over 65 men ikke over 73 390 160 410             160
Over 73 men ikke over 80 410 160 430             160
Over 80 men ikke over 87 430 160 450             160
Over 87 men ikke over 102 460 160 480             160
Over 102 men ikke over 116 500 740 520             740
Over 116 men ikke over 131 540 1.320 560          1.320
Over 131 men ikke over 145 580 1.420 600          1.420
Over 145 men ikke over 160 890 1.570 920          1.570
Over 160 men ikke over 174 1.190 1.690 1.230          1.690
Over 174 men ikke over 189 1.510 1.820 1.560          1.820
Over 189 men ikke over 203 1.820 1.960 1.880          1.960
Over 203 men ikke over 218 2.120 2.100 2.190          2.100
Over 218 men ikke over 232 2.430 2.260 2.510          2.260
Over 232 men ikke over 246 2.730 2.400 2.820          2.400
Over 246 men ikke over 262 3.040 2.560 3.140          2.560
Over 262 men ikke over 277 3.350 2.680 3.460          2.680
Over 277 men ikke over 290 3.660 2.810 3.770          2.810
Over 290 men ikke over 319 4.260 3.110 4.390          3.110
Over 319 men ikke over 350 4.900 3.370 5.050          3.370
Over 350 men ikke over 377 5.510 3.630 5.680          3.630
Over 377 men ikke over 409 6.120 3.950 6.310          3.950
Over 409 men ikke over 433 6.730 4.180 6.940          4.180
Over 433 men ikke over 461 7.360 4.440 7.590          4.440
Over 461 men ikke over 492 7.970 4.770 8.210          4.770
Over 492 men ikke over 519 8.580 5.020 8.840          5.020
Over 519 men ikke over 548 9.220 5.290 9.500          5.290
Over 548 men ikke over 581 9.830 5.600 10.130          5.600
Over 581 men ikke over 605 10.440 5.880 10.760          5.880
Over 605 men ikke over 645 11.050 6.240 11.390          6.240
Over 645     11.680 6.530 12.040          6.530

 

Se også Hvor langt på literen om energiforbrug udarbejdet af Trafikstyrelsen.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15