Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller senere, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

Fra 1. januar 2010 omfatter afgiften endvidere varebiler, der er registreret første gang som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Af personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 og af varebiler, der er registreret før den 18. marts 2009, betales der vægtafgift, jf. Afgiftssatser i vægtafgiftsloven.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift

For varebiler omfattet af ejerafgiftsloven, der anvendes privat, betales tillæg til de i tabel A og B angivne satser. For varebiler registreret første gang den 25. april 2007 eller senere udgør tillægget 6.250 kr. pr. år i 2019 for varebiler indtil 3.000 kg og 18.560 kr. pr. år for varebiler fra 3.001 kg til 3.500 kg. For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte, jf. vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabelafsnit II A.

For dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter og dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på 3.500 kg. eller under, opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt.

Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Med udmøntning af aftalen om Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017, (L 4, 2017/2018) forhøjes brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler, jf. tabel A2 og B2.


Beregn selv vægtafgift / grøn ejerafgift med Motorstyrelsens afgiftsberegner

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser 2019 2020
A1. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt benzindrevne varebiler Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 330 330
Under 20,0 men ikke under 18,2 640 640
Under 18,2 men ikke under 16,7 940 940
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.260 1.260
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.570 1.570
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.870 1.870
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.180 2.180
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.480 2.480
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.790 2.790
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.100 3.100
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.410 3.410
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.010 4.010
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.650 4.650
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.260 5.260
Under 7,7 men ikke under 7,1 5.870 5.870
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.480 6.480
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.110 7.110
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.720 7.720
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.330 8.330
Under 5,6 men ikke under 5,3 8.970 8.970
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.580 9.580
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.190 10.190
Under 4,8 men ikke under 4,5 10.800 10.800
Under 4,5     11.430 11.430

 

Afgiftssatser 2019 2020
A2. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller senere Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 50,0 330 330
Under 50,0 men ikke under 44,4 370 370
Under 44,4 men ikke under 40,0 390 390
Under 40,0 men ikke under 36,4 410 410
Under 36,4 men ikke under 33,3 430 430
Under 33,3 men ikke under 28,6 460 460
Under 28,6 men ikke under 25,0 500 500
Under 25,0 men ikke under 22,2 540 540
Under 22,2 men ikke under 20,0 580 580
Under 20,0 men ikke under 18,2 890 890
Under 18,2 men ikke under 16,7 1.190 1.190
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.510 1.510
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.820 1.820
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.120 2.120
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.430 2.430
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.730 2.730
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.040 3.040
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.350 3.350
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.660 3.660
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.260 4.260
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.900 4.900
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.510 5.510
Under 7,7 men ikke under 7,1 6.120 6.120
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.730 6.730
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.360 7.360
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.970 7.970
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.580 8.580
Under 5,6 men ikke under 5,3 9.220 9.220
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.830 9.830
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.440 10.440
Under 4,8 men ikke under 4,5 11.050 11.050
Under 4,5     11.680 11.680

Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Dog gælder det, at for 2018 forhøjes forbrugsafgiften med 5,5 pct., og rundes op til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Endvidere forhøjes forbrugsafgiften fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler.

Afgiftssatser   2019 2020
B1. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017* samt dieseldrevne varebiler Grund­beløb for udlig­nings­afgift i 2015-niveau,
kr. pr. halvår
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 120 - 130 130 - 130 130
Under 32,1 men ikke under 28,1 580 - 600 600 - 610 610
Under 28,1 men ikke under 25,0 1.040 - 1.080 1.080 - 1.090 1.090
Under 25,0 men ikke under 22,5 1.130 330 1.170 1.500 330 1.180 1.510
Under 22,5 men ikke under 20,5 1.240 640 1.280 1.920 640 1.300 1.940
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.340 940 1.390 2.330 940 1.400 2.340
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.450 1.260 1.500 2.760 1.260 1.510 2.770
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.550 1.570 1.600 3.170 1.570 1.620 3.190
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.670 1.870 1.730 3.600 1.870 1.740 3.610
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.790 2.180 1.850 4.030 2.180 1.870 4.050
Under 14,1 men ikke under 13,2 1.910 2.480 1.970 4.450 2.480 1.990 4.470
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.030 2.790 2.100 4.890 2.790 2.120 4.910
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.130 3.100 2.200 5.300 3.100 2.220 5.320
Under 11,9 men ikke under 11,3 2.230 3.410 2.300 5.710 3.410 2.330 5.740
Under 11,3 men ikke under 10,2 2.470 4.010 2.550 6.560 4.010 2.580 6.590
Under 10,2 men ikke under 9,4 2.680 4.650 2.770 7.420 4.650 2.790 7.440
Under 9,4 men ikke under 8,7 2.890 5.260 2.980 8.240 5.260 3.010 8.270
Under 8,7 men ikke under 8,1 3.140 5.870 3.240 9.110 5.870 3.270 9.140
Under 8,1 men ikke under 7,5 3.320 6.480 3.430 9.910 6.480 3.460  9.940
Under 7,5 men ikke under 7,0 3.530 7.110 3.640 10.750 7.110 3.680 10.790
Under 7,0 men ikke under 6,6 3.790 7.720 3.910 11.630 7.720 3.950 11.670
Under 6,6 men ikke under 6,2 3.990 8.330 4.120 12.450 8.330 4.160 12.490
Under 6,2 men ikke under 5,9 4.200 8.970 4.340 13.310 8.970 4.380 13.350
Under 5,9 men ikke under 5,6 4.450 9.580 4.590 14.170 9.580 4.640 14.220
Under 5,6 men ikke under 5,4 4.670 10.190 4.820 15.010 10.190 4.870 15.060
Under 5,4 men ikke under 5,1 4.960 10.800 5.120 15.920 10.800 5.170 15.970
Under 5,1     5.190 11.430 5.360 16.790 11.430 5.410 16.840

 

Afgiftssatser   2019 2020
B2. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller senere*) Grund­beløb for udlig­nings­afgift i 2015-niveau,
kr. pr. halvår
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 56,3 120 330 130 460 330 130 460
Under 56,3 men ikke under 50,0 120 370 130 500 370 130 500
Under 50,0 men ikke under 45,0 120 390 130 520 390 130 520
Under 45,0 men ikke under 41,0 120 410 130 540 410 130 540
Under 41,0 men ikke under 37,6 120 430 130 560 430 130 560
Under 37,6 men ikke under 32,1 120 460 130 590 460 130 590
Under 32,1 men ikke under 28,1 580 500 600 1.100 500 610 1.110
Under 28,1 men ikke under 25,0 1.040 540 1.080 1.620 540 1.090 1.630
Under 25,0 men ikke under 22,5 1.130 580 1.170 1.750 580 1.180 1.760
Under 22,5 men ikke under 20,5 1.240 890 1.280 2.170 890 1.300 2.190
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.340 1.190 1.390 2.580 1.190 1.400 2.590
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.450 1.510 1.500 3.010 1.510 1.510 3.020
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.550 1.820 1.600 3.420 1.820 1.620 3.440
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.670 2.120 1.730 3.850 2.120 1.740 3.860
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.790 2.430 1.850 4.280 2.430 1.870 4.300
Under 14,1 men ikke under 13,2 1.910 2.730 1.970 4.700 2.730 1.990 4.720
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.030 3.040 2.100 5.140 3.040 2.120 5.160
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.130 3.350 2.200 5.550 3.350 2.220 5.570
Under 11,9 men ikke under 11,3 2.230 3.660 2.300 5.960 3.660 2.330 5.990
Under 11,3 men ikke under 10,2 2.470 4.260 2.550 6.810 4.260 2.580 6.840
Under 10,2 men ikke under 9,4 2.680 4.900 2.770 7.670 4.900 2.790 7.690
Under 9,4 men ikke under 8,7 2.890 5.510 2.980 8.490 5.510 3.010 8.520
Under 8,7 men ikke under 8,1 3.140 6.120 3.240 9.360 6.120 3.270 9.390
Under 8,1 men ikke under 7,5 3.320 6.730 3.430 10.160 6.730 3.460 10.190
Under 7,5 men ikke under 7,0 3.530 7.360 3.640 11.000 7.360 3.680 11.040
Under 7,0 men ikke under 6,6 3.790 7.970 3.910 11.880 7.970 3.950 11.920
Under 6,6 men ikke under 6,2 3.990 8.580 4.120 12.700 8.580 4.160 12.740
Under 6,2 men ikke under 5,9 4.200 9.220 4.340 13.560 9.220 4.380 13.600
Under 5,9 men ikke under 5,6 4.450 9.830 4.590 14.420 9.830 4.640 14.470
Under 5,6 men ikke under 5,4 4.670 10.440 4.820 15.260 10.440 4.870 15.310
Under 5,4 men ikke under 5,1 4.960 11.050 5.120 16.170 11.050 5.170 16.220
Under 5,1     5.190 11.680 5.360 17.040 11.680 5.410 17.090

Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Dog gælder det, at for 2018 forhøjes forbrugsafgiften med 5,5 pct., og rundes op til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Endvidere forhøjes forbrugsafgiften fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler.

*) Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Se også Hvor langt på literen om energiforbrug udarbejdet af Trafikstyrelsen.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15