Betalingsfristudskydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i lov om udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms.