BBR-loven

Satser og beløbsgrænser i lov om bygnings- og boligregistrering