Batteriafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juriske vejledning afsnit E.A.7.9. Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer)

Afgiftssatser 2022 2023
Nikkel-cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak 6,00 kr./stk. 6,00 kr./stk.
Sammenbyggede nikkel-cadmium-rundceller
- dog mindst
36,00 kr./pakke
6,00 kr./celle
36,00 kr./pakke
6,00 kr./celle
Brugte varer: afgiften udgør det samme som for en tilsvarende ny vare, dog mindst 120 kr./kg
nikkel-cadmium-akkumulator
120 kr./kg
nikkel-cadmium-akkumulator

Note: Afgiftssatsen vedrører alene nikkel-cadmium batterier. Antallet af celler i en pakke vil typisk kunne opgøres, som det antal volt (V), pakken kan levere, divideret med 1,2 V. Eks. vil en pakke med en spænding på 9,6 V indeholde 8 celler.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18