Arbejdsmarkedsbidragsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)