Ambi-tilbagebetalingsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Satser mv.
Loven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser.
Loven indeholder en bestemmelse om evt. tilbagebetaling af AMBI, der blev opkrævet i 1988-1992.
     

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18