Aktiesparekontoloven

Satser og beløbsgrænser i aktiesparekontoloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2022 2023
Værdigrænse for indskud på aktiesparekontoen 
(§ 9, stk. 1)
87.450 kr. 103.500 kr. 106.600 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Satser mv. 2022 2023
Skattesats for fuldt skattepligtigere personer
(§ 14)
17 pct. 17 pct.
Skattesats for begrænset skattepligtige personer 
(§ 16, stk. 3)
15 pct.
15 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf. 72 22 18 18