Aktiesparekontoloven

Satser og beløbsgrænser i aktiesparekontoloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2020 2021
Værdigrænse for indskud på aktiesparekontoen 
(§ 9, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
44.700 kr.
87.450 kr.


(51.100 kr.)*
100.000 kr.*


                  -
102.300 kr.

* Beløbsgrænsen for 2020 er forhøjet fra 51.100 kr. til 100.000 kr. Der kan indskydes op til beløbsgrænsen på 100.000 kr. den 1. juli 2020 eller senere.

Satser mv. 2020 2021
Skattesats for fuldt skattepligtigere personer
(§ 14)
17 pct. 17 pct.
Skattesats for begrænset skattepligtige personer 
(§ 16, stk. 3)
15 pct.
15 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf. 72 22 18 18