Aktiesparekontoloven

Satser og beløbsgrænser i aktiesparekontoloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2021 2022
Værdigrænse for indskud på aktiesparekontoen 
(§ 9, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
87.450 kr.


102.300 kr.
          

103.500 kr.

 

Satser mv. 2021 2022
Skattesats for fuldt skattepligtigere personer
(§ 14)
17 pct. 17 pct.
Skattesats for begrænset skattepligtige personer 
(§ 16, stk. 3)
15 pct.
15 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf. 72 22 18 18