Øl- og vinafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E:A:3.2. Vin mv. og E.A.3.3. Øl mv. 

Afgiftssatser for øl1)2) 2022 2023
Ølafgift, pr. liter 100 pct. ren alkohol 48,74 kr./l 48,74 kr./l

1) Øl med et etanolindhold på under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift.
2) Afgiften beregnes fra og med 1. oktober 2004 efter en glidende alkoholskala ud fra øllets indhold af 100 pct. ren alkohol (ethanolindholdet).
Eksempel på beregning af ølafgiften af en 33 cl's 4,6 pct. vol. øl:
0,33 liter x (4,6 pct. vol.)/100 x 48,74 kr. pr. liter ren alkohol = 73,99 øre ekskl. moms).

Afgiftssatser for vin 2022 2023
Vin og frugtvin - KN-kode 2204 til 2206
Etanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol. 5,18 kr./l 5,18 kr./l
Etanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin) 11,26 kr./l 11,26 kr./l
Etanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin)1) 15,08 kr./l 15,08 kr./l

1) Varer over 22 pct. vol. henhører under spiritusafgiftsloven

Tillægsafgiftssatser for mousserende vin og frugtvin1) 2) 2022 2023
Varer omfattet af KN-kode 2204 til 2206, og som har et overtryk på mindst 3 bar ved 20, opkræves en tillægsafgift (mousserende vine og champagne) 3,35 kr./l 3,35 kr./l

1) Tillægsafgifterne lægges oven i vinafgiften.
2) Fra og med 1. juli 2021 omfatter tillægsafgiften også varer omfattet af KN-kode 2204 til 2206 og som forefindes på flasker med champangeproplukke med en fastholdelsesanordning.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18