Øl- og vinafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E:A:3.2. Vin mv. og E.A.3.3. Øl mv. 

Afgiftssatser for øl1)2) 2020 2021
Ølafgift, pr. liter 100 pct. ren alkohol 48,74 kr./l 48,74 kr./l

1) Øl med et etanolindhold på under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift.
2) Afgiften beregnes fra og med 1. oktober 2004 efter en glidende alkoholskala ud fra øllets indhold af 100 pct. ren alkohol (ethanolindholdet).
Eksempel på beregning af ølafgiften af en 33 cl's 4,6 pct. vol. øl:
0,33 liter x (4,6 pct. vol.)/100 x 48,74 kr. pr. liter ren alkohol = 73,99 øre ekskl. moms).

Afgiftssatser for vin 2020 2021
Vin og frugtvin - KN-kode 2204 til 2206
Etanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol. 5,18 kr./l 5,18 kr./l
Etanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin) 11,26 kr./l 11,26 kr./l
Etanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin)1) 15,08 kr./l 15,08 kr./l

1) Varer over 22 pct. vol. henhører under spiritusafgiftsloven

Tillægsafgiftssatser for mousserende vin og frugtvin1) 2020 2021
Varer omfattet af KN-kode 2204 til 2206, og som har et overtryk på mindst 3 bar ved 20, opkræves en tillægsafgift (mousserende vine og champagne) 3,35 kr./l 3,35 kr./l

1) Tillægsafgifterne lægges oven i vinafgiften.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18