Satser og beløbsgrænser i lovgivningen

Hvor stort er personfradraget eller topskattegrænsen, og hvad er selskabsskattesatsen? Hvad er afgiften på benzin, cigaretter eller chokolade? Her findes satser og beløbsgrænser for hver enkelt af de ca. 100 skatte- og afgiftslove.

Du finder en samlet lovfortegnelse over alle skatte- og afgiftslove her.