Regulering af beløbsgrænser

En lang række beløbsgrænser i skatte- og afgiftsloven reguleres automatisk hvert år. Det gælder fx personfradraget, det maksimale fradrag for indskud på ratepensioner og godt 100 andre beløbsgrænser. Tilsvarende reguleres energiafgifterne løbende. Se de årlige reguleringer her.