Skatteministeriet

Kommunal beskatning

Hvor høj er skatteprocenten i en gennemsnitskommune? Har kommunerne samlet set hævet skatten i de seneste år? Hvilke kommuner har den laveste skatteprocent? Det kan du få svar på her.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommunal beskatning

Ikke mindst efter indførelsen af skattestoppet fra 2002 og den efterfølgende stramme økonomiske styring af kommunerne, er det interessant at se, hvorledes de kommunale skatteprocenter udvikler sig. Disse oplysninger finder du her.

Der er også oplysninger om, hvordan spredningen i kommuneskatterne har udviklet sig siden 1977, og om hvor mange kommuner der er og har været berørt af det skrå skatteloft.

Kommunal beskatning 22. november 2007

Kommuneskatteændringer i 2008

Kommuneskat Ændringer i kommuneskatten, kirkeskatten og grundskyldspromillen fra 2007 til 2008

Kommunal beskatning 18. september 2007

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2008

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2008 udgør 4,9 pct.

Kommunal beskatning 30. oktober 2006

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2007

Kommuneskat Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent for 2007

Kommunal beskatning 20. oktober 2006

Kommuneskatteprocenter og grundskyldspromiller - Top 20 - 2007

Kommuneskat Oversigt over kommunerne med de laveste og højeste kommune- og kirkeskatteprocenter samt grundskyldspromiller i 2007

Kommunal beskatning 20. oktober 2006

Kommuneskatteændringer i 2007

Kommuneskat Ændringer i kommuneskatten, kirkeskatten og grundskyldspromillen fra 2006 til 2007

Kommunal beskatning 3. juli 2006

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2007

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2007 udgør 4,7 pct.

10. februar 2006

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenter 1977-2006

Kommuneskat Nøgletal for udviklingen i kommuneskatteprocenterne mv. i perioden 1977-2006

Kommunal beskatning 16. november 2005

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2006

Kommuneskat Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2006

Kommunal beskatning 4. november 2005

Kommune-, amts- og kirkeskatteprocenter - Top 20 - 2006

Kommuneskat Oversigt over kommuner og amter med fald og stigninger i skatteprocenterne i 2006

Kommunal beskatning 18. juli 2005

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2006

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2006 udgør 5,5 pct.

17. december 2004

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2005

Kommuneskat Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2005

Kommunal beskatning 1. november 2004

Kommune-, amts- og kirkeskatteprocenter - Top 20 - 2005

Kommuneskat Oversigt over kommuner og amter med største fald og stigninger i skatteprocenterne i 2005

Kommunal beskatning 10. august 2004

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2005

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2005 udgør 6,5 pct.

Kommunal beskatning 22. marts 2004

Forårspakken 2004 - Skattenedsættelsen fordelt på amter og kommuner

Forårspakken 2004 Virkningen af regeringens forslag om fremrykning af skattenedsættelsen og suspension af SP-bidraget fordelt på amter og kommuner

Kommunal beskatning 13. januar 2004

Befordringsfradrag fordelt på kommuner 1990-2004

Befordringsfradrag Gengivelse af skatteministerens svar til Folketingets Trafikudvalg på spørgsmål nr. 181 af 1. december 2003 (Alm. del - bilag 351).

Kommunal beskatning 6. november 2003

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2004

Kommuneskat Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2004

5. november 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007 - skattelettelserne fordelt på kommuner og amter

Lavere skat på arbejde 2004-07 Lavere skat på arbejdsindkomst i 2004 og 2007 fordelt på kommuner og amter

Kommunal beskatning 31. oktober 2003

Kommune-, amts- og kirkeskatteprocenter - Top 20 - 2004

Kommuneskat Oversigt over kommuner og amter med største fald og stigninger i skatteprocenterne i 2004

Kommunal beskatning 25. august 2003

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2004

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2004 udgør 5,1 pct.

Kommunal beskatning 1. januar 2003

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2003

Kommuneskat Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2003

Kommunal beskatning 1. januar 2003

Kommune- og amtsskatteprocenter - Top 20 - 2003

Kommuneskat Oversigt over kommuner og amter med største fald og stigninger i skatteprocenterne i 2003

Kommunal beskatning 1. januar 2002

Kommune- og amtsskatteprocenter - Top 20 - 2002

Kommuneskat Oversigt over kommuner og amter med største fald og stigninger i skatteprocenterne i 2002

Kommunal beskatning 1. januar 2002

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2002

Kommuneskat Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2002

Kommunal beskatning 1. januar 2001

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2001

Kommuneskat Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2001

Kommunal beskatning 1. januar 2000

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2000

Kommuneskat Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2000