Skatteministeriet
6. november 2017

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2018

Kommuneskat Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent for 2018

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2018

Den samlede gennemsnitlige kommuneskatteprocent afrundet til én decimal udgør 24,9 pct. i 2017 og 2018. Opgjort inkl. kirkeskat udgør den for begge årene 25,6 pct.

Ændringen i den gennemsnitlige skatteprocent fra 2017 til 2018 er specificeret i tabel 1.

Tabel 1. Landsgennemsnitlige kommunale skatteprocenter i 2017 og 2018
  2017 2018 Ændring
fra 2017 til 2018
  Pct. Pct. Pct.
Kommuneskatteprocent 24,913 24,913    0,000
Kirkeskatteprocent, (gns. for alle skatteydere)   0,693   0,683 - 0,010
I alt 25,606 25,597 - 0,009
Kommuneskatteprocent, afrundet 24,9 24,9 0,0
Kirkeskatteprocent, afrundet   0,7   0,7 0,0
I alt afrundet 25,6 25,6 0,0

 

Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken falder fra 0,871 pct. i 2017 til 0,866 i 2018, jf. tabel 2. Den højere kirkeskatteprocent i tabel 2 i forhold til procenten i tabel 1 skyldes, at i tabel 2 er procenten alene beregnet på udskrivningsgrundlaget for de ca. 75 pct. af skatteyderne, der er medlem af Folkekirken, mens procenten i tabel 1 er beregnet på det samlede udskrivningsgrundlag og udgør den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for samtlige skattepligtige.

Tabel 2. Gennemsnitlig kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken i 2017 og 2018
  2017 2018 Ændring
fra 2017 til 2018
  Pct. Pct. Pct.
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige 0,871 0,866 - 0,005
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige, afrundet 0,9 0,9 0,0