Skatteministeriet
Kommunal beskatning 8. november 2010

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2011

Kommuneskat Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent for 2011

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2011

Den gennemsnitlige samlede laveste skatteprocent, der bl.a. udgør skatteværdien af ligningsmæssige fradrag og renteudgifter, er i en gennemsnitskommune steget fra 33,6 pct. i 2010 til 33,7 pct. i 2011.

Procenten består af summen af kommune- og kirkeskatten samt sundhedsbidraget til staten.

Ændringen i den laveste skatteprocent fra 2010 til 2011 er specificeret i tabel 1.

 

Tabel 1. Landsgennemsnitlig kommunal udskrivningsprocent i 2010 og 2011
   2010 2011 Ændring
fra 2010 til 2011
   Pct. Pct. Pct.
Kommunal skatteprocent 24,903 24,921     0,018
Kirkeskatteprocent, alle skattepligtige  0,738  0,735  - 0,003
Sundhedsbidrag til staten  8,000  8,000     0,000
I alt, laveste skatteprocent 33,641 33,656     0,015
I alt afrundet    33,6    33,7          0,1

 

Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken stiger fra 0,885 pct. i 2010 til 0,887 i 2011.

Den højere kirkeskatteprocent i denne tabel i forhold til procenten i tabel 1 skyldes, at i tabel 2 er procenten alene beregnet på udskrivningsgrundlaget for de ca. 85 pct. af befolkningen, der er medlem af Folkekirken, mens procenten i tabel 1 er beregnet på det samlede udskrivningsgrundlag og udgør den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for samtlige skattepligtige.

 

Tabel 2. Gennemsnitlig kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken i 2010 og 2011
    2010 2011
    Pct. Pct.
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige 0,885 0,887

 

Evt. henvendelse: Chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, tlf. 33 92 33 92