Skatteministeriet
Kommunal beskatning 22. november 2007

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2008

Kommuneskat Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent for 2008

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2008

Den samlede laveste skatteprocent, der bl.a. udgør skatteværdien af ligningsmæssige fradrag og renteudgifter, er i en gennemsnitskommune steget fra 33,3 pct. i 2007 til 33,5 pct. i 2008.

I 2007 og 2008 består denne procent af summen af kommune- og kirkeskatten samt sundhedsbidraget til staten.

Ændringen i den laveste skatteprocent fra 2007 til 2008 er specificeret i tabel 1.

 

Tabel 1. Landsgennemsnitlig kommunal udskrivningsprocent i 2007 og 2008
   2007 2008 Ændring
fra 2007 til 2008
   Pct. Pct. Pct.
Kommunal skatteprocent 24,577 24,813     0,236
Kirkeskatteprocent, alle skattepligtige  0,737  0,734  ÷ 0,003
Sundhedsbidrag til staten  8,000  8,000     0,000
I alt, laveste skatteprocent 33,314 33,547     0,233
I alt afrundet    33,3*    33,5*          0,2

* Gennemsnitlig skatteværdi for ligningsmæssige fradrag og negativ nettokapitalindkomst.

Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken er uændret 0,876 pct. i 2007 og 2008, jf. tabel 2.

Den højere kirkeskatteprocent i denne tabel i forhold til procenten i tabel 1 skyldes, at i tabel 2 er procenten alene beregnet på udskrivningsgrundlaget for de ca. 85 pct. af befolkningen, der er medlem af Folkekirken, mens procenten i tabel 1 er beregnet på det samlede udskrivningsgrundlag og udgør den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for samtlige skattepligtige.

 

Tabel 2. Gennemsnitlig kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken i 2007 og 2008
    2007 2008
    Pct. Pct.
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige 0,876 0,876

 

Evt. henvendelse: Specialkonsulent Simon Kjær Poulsen, tlf. 33 92 33 92