Skatteministeriet
Kommunal beskatning 30. oktober 2006

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2007

Kommuneskat Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent for 2007

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2007

Den samlede laveste skatteprocent, der bl.a. udgør skatteværdien for ligningsmæssige fradrag og renteudgifter, udgør i gennemsnit uændrede 33,3 pct. i 2007.

I 2006 består denne procent af summen af kommune-, amts- og kirkeskatten. Som følge af kommunalreformen, kommunesammenlægninger samt den kommunale udlignings- og finansieringsreform i 2007 sker der en række justeringer af kommuneskatterne, og der indføres et sundhedsbidrag til delvis afløsning af amtsskatten, som ophæves. I 2007 består den laveste skatteprocent derfor af summen af kommune- og kirkeskatten samt sundhedsbidraget.

Ændringen i den laveste skatteprocent fra 2006 til 2007 er specificeret i tabel 1.

Tabel 1. Landsgennemsnitlig kommunal udskrivningsprocent i 2006 og 2007
   2006 2007 Ændring
fra 2006 til 2007
   Pct. Pct. Pct.
Kommunal skatteprocent 22,1341) 24,577     2,443
Amtskommunal skatteprocent 10,4641) - ÷ 10,464
Sundhedsbidrag til staten - 8,000     8,000
Kirkeskatteprocent, alle skattepligtige 0,737 0,737     0,000
I alt, laveste skatteprocent 33,335 33,314   ÷ 0,021
I alt afrundet 33,3 33,3    0,0

1) De anførte gennemsnitsprocenter er beregnet som forholdet mellem de samlede budgetterede skatter til primær- kommunerne, amtskommunerne samt kirken og det samlede budgetterede udskrivningsgrundlag for alle landets kommuner (inkl. København, Frederiksberg og Bornholm). København og Frederiksberg medregnes fuldt ud som primærkommuner, mens Bornholm indgår med 60 pct. som primærkommune og med 40 pct. som amtskommune.

 

I tabel 2 er den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken opgjort til 0,876 pct. for 2007.

Den højere kirkeskatteprocent i denne tabel i forhold til procenten i tabel 1 skyldes, at i tabel 2 er procenten alene beregnet på udskrivningsgrundlaget for de ca. 85 pct. af befolkningen, der er medlem af Folkekirken, mens procenten i tabel 1 er beregnet på det samlede udskrivningsgrundlag og udgør den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for samtlige skattepligtige.

   
Tabel 2. Gennemsnitlig kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken i 2006 og 2007
2006 2007
    Pct. Pct.
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige 0,870 0,876