Skatteministeriet
Kommunal beskatning 1. januar 2002

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2002

Kommuneskat Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2002

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2002

Følgende hovedresultater vedrørende udviklingen i de kommunale skatteprocenter for 2002 kan fremhæves:

  • I gennemsnitskommunen stiger den samlede skatteprocent til kommune, amt og kirke med 0,1 pct.point fra 33,2 pct. i 2001 til 33,3 pct. i 2002.
  • 2 amtskommuner hæver skatteprocenten, mens 12 holder den uændret.
  • 53 primærkommuner hæver skatten i 2002, mens 8 kommuner sænker skatteprocenten, og 214 holder den uændret. København og Frederiksberg holder skatten uændret.
  • Inkl. Pinsepakkens nedsættelse af bundskatten med 0,75 pct.point i 2002 falder den laveste skatteprocent i 259 kommuner og stiger i 16.
  • I 2002 er landets dyreste kommune Rødby kommune i Storstrøms amt med en samlet skatteprocent til kommune, amt og kirke på 36,63 pct. (35,4 pct. ekskl. kirkeskat). Det giver en laveste trækprocent i 2002 på 43 for en skatteyder, der er medlem af folkekirken.
  • Den billigste kommune er Holmsland kommune i Ringkøbing amt med en samlet skatteprocent på 30,1 pct. (29,0 pct. ekskl. kirkeskat) og en laveste trækprocent i 2002 på 36.

Disse resultater og oplysningerne i det følgende om udviklingen i kommuneskatteprocenterne og det skrå skatteloft m.v. i 2002 er baseret på kommunernes og amtskommunernes indberetninger til Told- og Skattestyrelsen af skatteprocenter og til Indenrigsministeriet af budgetterede udskrivningsgrundlag og budgetterede skatter.

Stigningen i den landsgennemsnitlige kommunale skatteprocent er specificeret i tabel 1.

Tabel 1. Landsgennemsnitlig kommunal udskrivningsprocent i 2001 og 2002 (inkl. København og Frederiksberg).
   2001 2002 Ændring
fra 2001 til 2002
   Pct. Pct. Pct.
Primærkommunal udskrivningsprocent 22,068 22,109 0,041
Amtskommunal udskrivningsprocent 10,414 10,442 0,028
Kirkeskatteprocent 0,738 0,743 0,005
I alt 33,220 33,294 0,074
I alt afrundet 33,2 33,3 0,1

Note: De anførte gennemsnitsprocenter er beregnet som forholdet mellem de samlede budgetterede skatter til primærkommunerne, amtskommunerne samt kirken og det samlede budgetterede udskrivningsgrundlag for alle landets kommuner (inkl. København og Frederiksberg) på ca. 623 mia. kr. Tal oplyst af Indenrigsministeriet.

Den primærkommunale skatteprocent hæves i 53, sænkes i 8 og holdes uændret i 214 kommuner, inkl. København og Frederiksberg. Den amts-kommunale skatteprocent hæves i 2 og holdes uændret i 12 amter, jf. tabel 2.

Tabel 2. Ændring i kommuneskatteprocenter fra 2001 til 2002
   Antal kommuner/amter med
Fald Uændret Stigning I alt
Primærkommunal skatteprocent, inkl. København og Frederiksberg 8 214 53 275
Amtskommunal skatteprocent 0 12 2 14
Kirkeskatteprocent 22 192 61 275
Primær- og amtskommunal skatteprocent 8 191 76 275
Samlet skatteprocent inkl. kirkeskat 27 128 120 275
Inkl. Pinsepakke
Samlet skatteprocent inkl. kirkeskat og bundskat
259 0 16 275

Opgjort inkl. kirkeskat vil borgerne i 27 af landets kommuner få en lavere skatteprocent i 2002, mens der i 120 kommuner vil blive tale om en højere skatteprocent. Samlet set inkl. Pinsepakkens sænkning af bundskatteprocenten med 0,75 pct.point sænkes den laveste skatteprocent i 259 kommuner, mens den stiger i 16 kommuner.

Opgøres den gennemsnitlige primærkommunale skatteprocent for KL-kommunerne (inkl. Farum og ekskl. København og Frederiksberg kommuner), stiger denne med 0,047 pct.point, mens den amtskommunale skatteprocent (ekskl. København og Frederiksberg) stiger med 0,032 pct.point. Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken stiger med 0,009 pct.point, jf. tabel 3.

ayout
Tabel 3. Gennemsnitlig kommune- og amtsskatteprocent i 2001 og 2002 (ekskl. København og Frederiksberg) samt kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken.
   2001 2002 Ændring
fra 2001 til 2002
   Pct. Pct. Pct.
Primærkommunal udskrivningsprocent (KL-kommuner) 20,706 20,753 0,047
Amtskommunal udskrivningsprocent  11,840 11,872 0,032
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige1) 0,855 0,864 0,009

1) Beregnet på det primærkommunale udskrivningsgrundlag for kirkeskattepligtige inkl. København og Frederiksberg. Den højere kirkeskatteprocent i denne tabel i forhold til procenten i tabel 1 er, at i denne tabel er procenten alene beregnet på udskrivningsgrundlaget for de ca. 85 pct. af befolkningen, der er medlem af Folkekirken, mens procenten i tabel 1 er beregnet på det samlede udskrivningsgrundlag.

Se flere nøgletal for udviklingen i de kommunale skatteprocenter siden 1977.