Skatteministeriet
Kommunal beskatning 1. januar 2001

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2001

Kommuneskat Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2001

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2001

Følgende hovedresultater vedrørende udviklingen i de kommunale skatteprocenter for 2001 kan fremhæves:

  • I en gennemsnitskommune stiger den samlede skatteprocent til kommune, amt og kirke med 0,4 pct.point fra 32,8 pct. i 2000 til 33,2 pct. i 2001.
  • Af landets 14 amtskommuner hæver 9 skatteprocenten, mens 5 holder den uændret.
  • 122 primærkommuner hæver skatten i 2001, mens 2 kommuner sænker skatteprocenten, og 151 holder den uændret. De to kommuner, der sænker skatten, er Ballerup og Bov kommuner.
  • København hæver skatteprocenten med 0,6 pct.point, mens Frederiksberg holder skatten uændret.
  • Inkl. Pinsepakkens nedsættelse af bundskatten med 0,75 pct.point i 2001 falder den laveste skatteprocent i 191 kommuner, er uændret i 2 og stiger i 82.
  • Landets dyreste kommune i 2001 er Ravnsborg kommune i Storstrøms amt med en samlet skatteprocent til kommune, amt og kirke på 36,3 pct. (35,0 pct. ekskl. kirkeskat). Det giver en laveste trækprocent i 2000 på 43 for en skatteyder, der er medlem af folkekirken.
  • Den billigste kommune er Holmsland kommune i Ringkøbing amt med en samlet skatteprocent på 28,2 pct. (27,1 pct. ekskl. kirkeskat) og en laveste trækprocent i 2001 på 35.

Disse resultater og oplysningerne i det følgende om udviklingen i kommuneskatteprocenterne m.v. i 2001 er baseret på kommunernes og amtskommunernes indberetninger til Told- og Skattestyrelsen af skatteprocenter og til Indenrigsministeriet af budgetterede udskrivningsgrundlag og budgetterede skatter.

Den landsgennemsnitlige kommunale skatteforhøjelse på 0,4 pct.point er specificeret i tabel 1. I tabel 2 er vist antallet af kommuner og amter der henholdsvis sænker og hæver skatten i 2001 og i tabel 3 er vist den gennemsnitlige skattestigning for kommuner og amter ekskl. København og Frederiksberg.

Tabel 1. Landsgennemsnitlig kommunal udskrivningsprocent i 2000 og 2001 (inkl. København og Frederiksberg).
   2000 2001 Ændring
fra 2000 til 2001
   Pct. Pct. Pct.
Primærkommunal udskrivningsprocent 21,846 22,068 0,222
Amtskommunal udskrivningsprocent 10,198 10,414 0,216
Kirkeskatteprocent 0,735 0,738 0,003
I alt 32,779 33,220 0,441
I alt afrundet 32,8 33,2 0,4

Note: De anførte gennemsnitsprocenter er beregnet som forholdet mellem de samlede budgetterede skatter til primærkommunerne, amtskommunerne samt kirken og det samlede budgetterede udskrivningsgrundlag for alle landets kommuner (inkl. København og Frederiksberg) på ca. 593 mia. kr. Tal oplyst af Indenrigsministeriet.

Den primærkommunale skatteprocent er steget i 122, faldet i 2 og er uændret i 151 kommuner, inkl. København og Frederiksberg, mens den amtskommunale skatteprocent er steget i 9 og er uændret i 5 amter, jf. tabel 2.

Tabel 2. Ændring i kommuneskatteprocenter fra 2000 til 2001
   Antal kommuner/amter med
Fald Uændret Stigning I alt
Primærkommunal skatteprocent, inkl. København og Frederiksberg 2 151 122 275
Amtskommunal skatteprocent 0 5 9 14
Kirkeskatteprocent 9 177 89 275
Primær- og amtskommunal skatteprocent 1 60 214 275
Samlet skatteprocent inkl. kirkeskat 4 43 228 275
Inkl. Pinsepakke
Samlet skatteprocent inkl. kirkeskat og bundskat
191 2 82 275

Opgjort inkl. kirkeskat vil borgerne i 4 af landets kommuner få en lavere skatteprocent i 2001, mens der i 228 kommuner vil blive tale om en højere skatteprocent.

Sammen med Pinsepakkens sænkning af bundskatteprocenten med 0,75 pct.point reduceres antallet af kommuner med skattestigning til 82, mens den laveste skatteprocent samlet set sænkes i 191 kommuner.

Opgøres den gennemsnitlige primærkommunale skatteprocent for KL-kommunerne, dvs. ekskl. København og Frederiksberg kommune, er denne steget med 0,14 pct.point, mens den amtskommunale skatteprocent (ekskl. København og Frederiksberg) er steget med 0,30 pct.point. Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken er steget 0,005 pct.point, jf. tabel 3.

Tabel 3. Gennemsnitlig kommune- og amtsskatteprocent i 2000 og 2001 (ekskl. Køb class="firstrow"enhavn og Frederiksberg) samt kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken.
   2000 2001 Ændring
fra 2000 til 2001
    Pct. Pct. Pct.
Primærkommunal udskrivningsprocent (KL-kommuner) 20,567 20,706 0,139
Amtskommunal udskrivningsprocent  11,545 11,840 0,295
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige1) 0,850 0,855 0,005

1) Beregnet på det primærkommunale udskrivningsgrundlag for kirkeskattepligtige inkl. København og Frederiksberg. Den højere kirkeskatteprocent i denne tabel i forhold til procenten i tabel 1 er, at i denne tabel er procenten alene beregnet på udskrivningsgrundlaget for de ca. 85 pct. af befolkningen, der er medlem af Folkekirken, mens procenten i tabel 1 er beregnet på det samlede udskrivningsgrundlag.

Se flere nøgletal for udviklingen i de kommunale skatteprocenter siden 1977.