Skatteministeriet
Kommunal beskatning 20. oktober 2006

Kommuneskatteændringer i 2007

Kommuneskat Ændringer i kommuneskatten, kirkeskatten og grundskyldspromillen fra 2006 til 2007

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommuneskatteændringer i 2007

Landets 98 nye kommuner har pr. 15. oktober fastsat deres kommuneskatteprocenter, kirkeskatteprocenter og grundskyldspromiller for 2007.

9 kommuner har fastsat en lavere kommuneskatteprocent, og 12 kommuner har valgt en lavere grundskyldspromille, end de ved lov fastsatte øvre grænser for kommuneskatteprocenter og grundskyldspromiller i 2007.1)

Alle andre kommuner har valgt de maksimalt tilladte kommuneskatteprocenter og grundskyldspromiller.

 

Tabel 1. Kommuner med lavere skatteprocent og grundskyldspromille i forhold til de maksimalt tilladte for 20071)
Skatteprocent Grundskyldspromille
Kommune Procent Kommune Promille
Holbæk -0,65 Holbæk -1,75
Furesø (inkl. Farum) -0,44 Høje-Taastrup -0,63
Sorø -0,34 Furesø (inkl. Farum) -0,47
Høje-Taastrup -0,31 Næstved -0,28
Lejre -0,31 Aabenraa -0,24
Odsherred -0,12 Frederiksberg -0,23
Ballerup -0,08 Dragør -0,15
Frederiksberg -0,07 Sorø -0,14
Hvidovre -0,02 Gentofte -0,10
    Haderslev -0,06
    Vejen -0,03
    Hvidovre -0,02

 

1) I medfør af lov nr. 500 af 7. juni 2006 er der fastsat øvre grænser for kommunernes skatteudskrivning i 2007.
I forhold til de fastsatte øvre grænser i loven, er der i opgørelsen anvendt de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte alternative øvre grænser for 9 kommuner, der har benyttet sig af tilladelsen til at hæve personskat/grundskyld, idet de i 2007 ikke opkræver dækningsafgift. Endvidere er anvendt de særligt fastsatte øvre satser for Ringkøbing-Skjern og Furesø kommuner, hvor henholdsvis Holmsland og Farum har særordninger med gradvis tilpasning af deres skatteniveau.

 

Ændringer i kommuneskatten i forhold til 2006

 

 Ændring i skatteprocent fra 2006 til 2007

En opgørelse, der sammenligner de nye kommuners skatteprocent, kirkeskatteprocent og grundskyldspromille med skatten og grundskyldspromillen i de nuværende kommuner og amter for 2006 viser, at skatteprocenten bliver højere i 122, uændret i 1 og lavere i 149 af de nuværende kommuner. Kirkeskatteprocenten bliver højere i 99, uændret i 33 og lavere i 140 kommuner. Grundskyldspromillen stiger i 136, forbliver uændret i 24 og bliver lavere i 112 af de nuværende kommuner, jf. tabel 2.

Ændringerne sker som følge af kommunalreformen, oprettelse af regioner og ændret udligningsreform mellem kommunerne. Overordnet overholdes skattestoppet for kommunerne under ét.

 

Tabel 2. Kommuner med stigning og fald i skatteprocent, kirkeskatteprocent og grundskyldspromille i 2007 i forhold til 2006
  Ændring i
skatteprocent1)
Antal kommuner2) Ændring i kirkeskatte-
procent
Antal kommuner2) Ændring i grundskylds-
promille
Antal kommuner2)
Højere skat over 2,00 1 over 0,25 4 over 10,00 7
1,51 - 2,00 1 0,21 - 0,25 1 7,51 - 10,00 2
1,01 - 1,50 12 0,16 - 0,20 11 5,01 - 7,50 18
0,51 - 1,00 24 0,11 - 0,15 21 2,01 - 5,00 55
0,21 - 0,50 35 0,06 - 0,10 29 1,01 - 2,00 23
0,01 - 0,20 49 0,01 - 0,05 33 0,01 - 1,00 31
I alt med højere kommuneskat: 122 I alt med højere kirkeskat: 99 I alt med højere grundskyld: 136
Uændret skat  0,00 1  0,00 33  0,00 24
Lavere skat -0,01 - -0,49 66 -0,01 - -0,04 27 -0,01 - -2,49 68
-0,50 - -0,99 46 -0,05 - -0,09 26 -2,50 - -4,99 30
-1,00 - -1,49 19 -0,10 - -0,14 22 -5,00 - -7,49 9
-1,50 - -1,99 15 -0,15 - -0,25 43 -7,50 - -9,99 3
over - 2,00 3 over - 0,25 22 over - 10,00 2
I alt med lavere kommuneskat: 149 I alt med lavere kirkeskat: 140 I alt med lavere grundskyld: 112

 

Alle kommuner: 272 Alle kommuner: 272 Alle kommuner: 272

1) Ekskl. evt. ændringer i kirkeskatteprocenten.
2) I opgørelsen indgår nuværende Mariager og Sønderhald kommuner to gange. Mariager deles og sammenlægges med henholdsvis Ny Mariagerfjord og Ny Randers kommuner, mens Sønderhald deles og sammenlægges med henholdsvis Ny Grenaa og Ny Randers kommuner.

 

Ændringen i skatteprocenten er beregnet ved at sammenholde den samlede skatteprocent for kommunen og amtet i 2006 med summen af kommuneskatteprocent for 2007 tillagt sundhedsbidraget på 8 pct. Ændringen i grundskyldspromillen er beregnet som forskellen mellem den samlede kommunale og amtskommunale promille for 2006 med den kommunal promille for 2007.

De største stigninger i skatteprocenten sker i Lejre (2,10 pct.point) og i Skovbo (1,71 pct.point) kommuner, mens de største nedsættelser sker i Tornved (2,97 pct.point), Jelling (2,51 pct.point) og Fuglebjerg (2,20 pct.point) kommuner.