Skatteministeriet
25. februar 2016

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2016

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2016 udgør 0,0 pct. i medfør af vedtagelse af lovforslag nr L 96 den 25. februar 2016

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2016

Februar 2016

Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregnings­grund­laget for den kommunale grundskyld1). Herefter kan beregnings­grund­laget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Ifølge § 1, stk. 3 i lov om kommunal ejendomsskat (lovbekendtgørelse nr. 1104 af 22/08/2013), opgøres reguleringsprocenten som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Et flertal i Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 10. juli 2015 aktstykke nr. 147 (2014-15) fra Finansministeriet, hvorved der ved beregning af loftet for grundskyld for 2016 skulle anvendes en skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2015-2016 på 3,6 pct. Reguleringsprocenten for 2016 udgør herefter 6,6 pct.

I medfør af vedtagelsen af lovforslag nr. L 96 den 25. februar 2016 er reguleringsprocenten for ejerboliger for 2016 dog ekstraordinært fastsat til 0,0 pct. Lovforslaget er en udmøntning af en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Siden 2003 er den afgiftspligtige grundværdi blevet reguleret med følgende procenter:

Regulering af beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld
År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Reguleringsprocent, ejerboliger 7,0 5,1 6,5 5,5 4,7 4,9 4,7 7,0 7,0 4,3 7,0 6,3 6,4 0,0
Reguleringsprocent, øvrige ejendomme 7,0 5,1 6,5 5,5 4,7 4,9 4,7 7,0 7,0 4,3 7,0 6,3 6,4 6,6

1) Jf. lov nr. 1047 af 17. december 2002 og seneste bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat (åbner i nyt vidue)