Skatteministeriet
28. juni 2013

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2014

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2014 udgør 6,3 pct.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2014

Juni 2013

Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregnings­grund­laget for den kommunale grundskyld1). Herefter kan beregnings­grund­laget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Ifølge § 1, stk. 3 i lov om kommunal ejendomsskat (lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26/10/2009), opgøres reguleringsprocenten som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Et flertal i Folketingets Finansudvalg har den 28. juni 2013 tiltrådt aktstykke nr. 125 af 18. juni 2013 fra Finansministeriet, hvorved der ved beregning af loftet for grundskyld for 2014 anvendes en skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2013-2014 på 3,3 pct. Reguleringsprocenten for 2014 udgør herefter 6,3 pct.

Siden 2003 er den afgiftspligtige grundværdi blevet reguleret med følgende procenter:

Regulering af beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld
År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Reguleringsprocent 7,0 5,1 6,5 5,5 4,7 4,9 4,7 7,0 7,0 4,3 7,0 6,3

 

1) Jf. lov nr. 1047 af 17. december 2002 (historisk) og seneste bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat (åbner i nyt vidue)